Συντακτης: Βαρβάρα Αγγέλη
Δημοσιευση: 6-09-2022, 15:46
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πήρε και το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» 2021-2027, συνολικού προϋπολογισμού  426 εκ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Ηπείρου.

Οι πόροι του ΕΣΠΑ 2021-2027 για τα 13 Περιφερειακά Προγράμματα, που έχουν πλέον λάβει έγκριση στο σύνολό τους, είναι 8,1 δις ευρώ

Τα προγράμματα που εγκρίθηκαν χτες, είναι τα εξής: Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία & Θράκη»-639,1 εκ. €, Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία»-1 δισ. 440 εκ. €, Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία»-394,1 εκ. €, Πρόγραμμα «Ήπειρος»- 426 εκ. €, Πρόγραμμα «Θεσσαλία»-553,9 εκ. €, Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα»-628,4 εκ. €, Πρόγραμμα «Πελοπόννησος»-410,1 εκ. €, Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά»-287,6 εκ. €.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Ηπείρου, οι βασικοί άξονες του προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 είναι:

-Ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας μέσω της αξιοποίησης της έρευνας και της καινοτομίας, συνολικής δημόσιας δαπάνης 54.104.712 ευρώ

-Προώθηση της αειφορίας και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, συνολικής δημόσιας δαπάνης 73.512.618 ευρώ

-Προώθηση της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, συνολικής δημόσιας δαπάνης 12.500.000 ευρώ

-Ενίσχυση της κινητικότητας, συνολικής δημόσιας δαπάνης 37.714.257 ευρώ

-Ενίσχυση υποδομών στο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής, συνολικής δημόσιας δαπάνης 55.928.513 ευρώ

-Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού,  συνολικής δημόσιας δαπάνης 108.094.232 ευρώ

-Στήριξη της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 76.301.517 ευρώ

«Με την έγκριση του Προγράμματος 2021-2027 αρχίζει μια νέα περίοδος για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της Ηπείρου. Οφείλουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι  εν δυνάμει δικαιούχοι του νέου Προγράμματος να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να υλοποιήσουμε δράσεις και έργα που απαντούν στις προκλήσεις του μέλλοντος και αντιμετωπίζουν προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών» αναφέρει σε δήλωσή του ο περιφερειάρχης Αλέκος Καχριμάνης, ευχαριστώντας τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης. 

Και όπως συμβαίνει σε κάθε ΕΣΠΑ, το μείζον ζήτημα είναι το αποτύπωμα που αφήνουν τα προγράμματα αυτά στην κοινωνία και στην οικονομία. 

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα