Συντακτης: Βαρβάρα Αγγέλη
Δημοσιευση: 27-04-2021, 16:22
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Το έργο της κατασκευής της οδού Νιάρχου, που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά με αργούς ρυθμούς, εξαρτάται άμεσα από ένα άλλο έργο: τη μεταφορά δικτύων της ΔΕΥΑΙ από την οδό Νιάρχου, με αρχικό προϋπολογισμό 2,1 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» και με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ηπείρου.

Ο σχετικός διαγωνισμός του έργου αυτού είχε γίνει μόλις πέρσι τον Ιούνιο, με την προσδοκία εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου ότι η σημαντική αυτή εκκρεμότητα θα κλείσει νωρίς. Ωστόσο, για το έργο αυτό αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος μόλις σήμερα, κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η οικονομική επιτροπή ανακήρυξε οριστικό ανάδοχο την εταιρία «Εργοδυναμική Πατρών», η οποία είναι η ίδια εταιρία που έχει αναλάβει την κατασκευή της οδού Νιάρχου.

Η όλη υπόθεση καθυστέρησε σε σημαντικό βαθμό λόγω της προσφυγής που είχε καταθέσει η «Εργοδυναμική Πατρών» στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Είχε προηγηθεί τον Οκτώβριο του 2020, η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία οριστικός ανάδοχος ανακηρυσσόταν η γιαννιώτικη εταιρία «Σαρακατσάνος ΑΤΕΕ», που είχε δώσει έκπτωση 45,2%.

Η «Εργοδυναμική Πατρών» προσέφυγε στην αρμόδια αρχή και δικαιώθηκε, με την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίζει, εκ των πραγμάτων, τη συμμόρφωσή της στην απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Μετά τις εξελίξεις αυτές, αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και αναδόχου εταιρίας.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
espa