δεη πισω tc1
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Έργα ασφαλτοστρώσεων και άλλα

Εικόνα του άρθρου Έργα ασφαλτοστρώσεων και άλλα
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Γιώργος Τσαντίκος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 21/12/2018, 20:03
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Έργα μικρά και μεσαία, κυρίως οδικές βελτιώσεις, αλλά και κτιριακά, προχωρούν ή θα δημοπρατηθούν στις αρχές του επόμενου έτους στον Δήμο Ζαγορίου.

Η χρηματοδότηση προέρχεται είτε από πιστώσεις και ίδια έσοδα του Δήμου, είτε από επιχορηγήσεις υπουργείων και της Περιφέρειας Ηπείρου και αποτελούν μέρος του συνολικού πακέτου έργων που έχει προγραμματίσει και θα υλοποιήσει ο Δήμος με την Τεχνική Υπηρεσία του, έχοντας εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις.

Εκτός αυτών, στο τεχνικό πρόγραμμα για το 2019 έχουν εγκριθεί έργα από τον «Φιλόδημο» κ.α.


ΕΡΓΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ  ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟ

Κατασκευή πεδίου διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων βιολογικής εγκατάστασης Παπίγκου, προϋπολογισμός 70.000 ευρώ. Ανοιχτός διαγωνισμός. Ανάδοχος Γεώργιος ΝτάφληςΚων/νος Σκαργιώτης.


Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Τ.Κ. Δόλιανης, προϋπολογισμός 41.326,14 ευρώ. Συνοπτικός διαγωνισμός. Προσωρινός ανάδοχος Χρήστος Τσουμάνης.


Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Καβαλαρίου, προϋπολογισμός 40.921,03 ευρώ. Συνοπτικός διαγωνισμός. Προσωρινός ανάδοχος SYLVESTRIS Ο.Ε.


Αποκατάσταση ασφαλτόστρωση δρόμου Τ.Κ. Ελατοχωρίου, προϋπολογισμός 50.000 ευρώ. Ανοιχτός διαγωνισμός. Προσωρινός ανάδοχος Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.


Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Βοβούσας, προϋπολογισμός 27.600 ευρώ. Ανοιχτός διαγωνισμός. Προσωρινός ανάδοχος Πανηπειρωτική ΑΤΕ.


Ασφαλτόστρωση δρόμου προς κτηνοτροφικές μονάδες στη θέση Κουλούρι Τ.Κ. Δεματίου, προϋπολογισμός 45.000 ευρώ. Ανοικτός διαγωνισμός. Ανάδοχος Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.


Αποκατάσταση οδών Τ.Κ. Ιτέας, προϋπολογισμός 20.000 ευρώ. Ανοιχτός διαγωνισμός. Ανάδοχος Γεώργιος Παπαζώης.


Αποκατάσταση οδοποιίας Δ.Ε. Τύμφης ( Τ.Κ. Βρυσοχωρίου, Καπεσόβου, Κήπων, Φραγκάδων, Λεπτοκαρυάς) , προϋπολογισμός 40.000 ευρώ. Ανοιχτός διαγωνισμός. Ανάδοχος Γεώργιος Ντάφλης.


Ολοκλήρωση ανακατασκευής Δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Δεματίου, προϋπολογισμός 40.000 ευρώ. Ανοιχτός διαγωνισμός. Ανάδοχος Ευθύμιος Βάρφης.


Επένδυση κτιρίου Αγροτολέσχης Τ.Κ. Ιτέας, προϋπολογισμός 10.000 ευρώ. Ηλεκτρονικός με κλήρωση. Προσωρινός ανάδοχος Κυριάκος Μυξάκης.


Αποκατάσταση δαπέδου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Δεματίου προϋπολογισμός 5.000 ευρώ. Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κλήρωση. Ανάδοχος Μαρία Παπαγιαννοπούλου.


Κατασκευή καλντεριμιών τοιχοποιιών Τ.Κ. Αρίστης, προϋπολογισμός 12.369,85 ευρώ. Ηλεκτρονικός με κλήρωση. Ανάδοχος F.T.F.A.F.


Αποκατάσταση καλντεριμιών στην Τ.Κ. Τσεπελόβου, προϋπολογισμός 15.000 ευρώ. Συνοπτικός διαγωνισμός. Ανάδοχος Ιορδάνης Καρπούτσης &Σια Ο.Ε.


Φωτισμός κοινοχρήστων χώρων Ασπραγγέλων, Διποτάμου, Αρίστης, Κάτω Πεδινών, προϋπολογισμός 12.420 ευρώ. Συνοπτικός διαγωνισμός. Ανάδοχος Αριάδνη Κατασκευαστική.


ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ 2019


Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Μηλιωτάδων, Πέτρας, Τριστένου, Άνω Πεδινών και αποκατάσταση δρόμου Τ.Κ. Ποταμιάς, προϋπολογισμός 145.000 ευρώ. Ανοιχτός διαγωνισμός. Προς δημοπράτηση 2512019.


Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα  από 30/112017 έως και 03/12/2017  σε Τ.Κ. Δήμου Ζαγορίου (Βρυσοχωρίου, Σκαμνελίου, Δικορύφου, Καλουτάς, Γρεβενιτίου, Ελατοχωρίου, Βοβούσας), προϋπολογισμός 140.000 ευρώ. Ανοιχτός διαγωνισμός εντός Ιανουαρίου.


Αντικατάσταση εσωτερικού  δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Τσεπελόβου, προϋπολογισμός   447.580 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Ανοιχτός διαγωνισμός εντός Ιανουαρίου.


Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Τ.Κ. Φραγκάδων, προϋπολογισμός 65.000 ευρώ. Ανοιχτός διαγωνισμός εντός Ιανουαρίου.


Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Τ.Κ. Λάιστας, προϋπολογισμός 113.918 ευρώ. Ανοιχτός διαγωνισμός εντός Ιανουαρίου.


ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Μαννι πισω dodoni back Ντοτη3