Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 21-01-2021, 15:58
ΕΛΛΑΔΑ

Η κυβέρνηση αποδέχθηκε την εισήγηση του ΓΕΣ και η στρατιωτική θητεία για τους οπλίτες του Στρατού Ξηράς αυξάνεται στους 12 μήνες.

Οι υπόχρεοι μειωμένης θητείας σε Θράκη και νησιά Αιγαίου θα κάνουν 8 μήνες.

Οι Δόκιμοι θα υπηρετούν για 17 μήνες και 14 μήνες σε Θράκη και νησιά Αιγαίου.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα