Συντακτης: Βαρβάρα Αγγέλη
Δημοσιευση: 15-02-2019, 15:45
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Όπως και άλλα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, έτσι και το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» έρχεται να χρηματοδοτήσει τη λειτουργία των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤοΜΥ). Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ.

H πράξη, που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Ηπείρου, αφορά την υποστήριξη της λειτουργίας των 11 ΤοΜΥ που προβλέπεται να λειτουργήσουν συνολικά στην Περιφέρεια Ηπείρου (μισθοδοσία του προσωπικού έως 12 άτομα σε κάθε ΤΟΜΥ και λειτουργικές δαπάνες με το ποσό που αναλογεί στο 15% επί των δαπανών του προσωπικού).

Σε πρώτη φάση θα χρηματοδοτηθούν οι επτά μονάδες που λειτουργούν πιλοτικά στην Ήπειρο, ενώ σταδιακά θα προστεθούν και οι υπόλοιπες τέσσερις μονάδες. 

Οι υφιστάμενες 7 ΤοΜΥ δύναται να ενισχυθούν με προσωπικό στη συνέχεια με μέγιστη σύνθεση τα 12 άτομα. Οι ΤοΜΥ έχουν καθήκον να παρέχουν καθολική, προσβάσιμη, κατάλληλη, αποτελεσματική, αποδοτική και ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας υψηλής ποιότητας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και στον γενικό πληθυσμό, με έμφαση στις υπηρεσίες για την πρόληψη-διατήρηση της καλής υγείας των ατόμων και της κοινότητας.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα