Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 12-04-2019, 11:37
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η πρώτη εκδήλωση ευαισθητοποίησης του έργου με τίτλο «Mobilizing the Startup Ecosystem of Epirus» έγινε την Τετάρτη 3 Απριλίου στα Γιάννενα, στο συνεδριακό κέντρο «Κάρολος Παπούλιας» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο του INTERREG V-A Greece Italy 2014 – 2020 με διοργανωτή το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Πλαίσιο Συνεργασίας (European Regional Framework for Cooperation - ERFC).

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η «προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας, η ευαισθητοποίηση και η προώθηση της κεντρικής ιδέας του έργου ενθαρρύνοντας τον από κοινού σχεδιασμό και συνεργασία με μαθητές, φοιτητές, ερευνητές, νέους και ώριμους επιχειρηματίες, η αύξηση της κινητοποίησης των άμεσα εμπλεκομένων καθώς και η ανταλλαγή σημαντικών απόψεων μεταξύ τοπικών φορέων με σκοπό τις μέγιστες δυνατές συνέργειες» σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Συζητήθηκαν αναλυτικά οι δυνατότητες για νέες ιδέες στους τομείς του τουρισμού, της σχεδίασης (design), της γαλάζιας ανάπτυξης και της παροχής υπηρεσιών υγείας εξ αποστάσεως (e-health).

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα