ΡΕΤΡΟ-TA ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

Η «άφιξη» του τηλεφώνου

Εικόνα του άρθρου Η «άφιξη» του τηλεφώνου
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Βαρβάρα Αγγέλη
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 21/03/2020, 01:56
ΡΕΤΡΟ-TA ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

Ήταν το 1892, όταν η κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη αποφάσισε την εγκατάσταση τηλεφώνων (της «τηλεφωνικής συγκοινωνίας» όπως αποκαλούνταν για δεκαετίες) στην Ελλάδα. Και έτσι τα δύο Τ (Ταχυδρομεία, Τηλέγραφοι) απέκτησαν και ένα τρίτο Τ (Τηλέφωνα).

Η Ήπειρος εκείνη την εποχή ήταν ακόμη υπό οθωμανική κυριαρχία. Ο χρόνος έλευσης των πρώτων τηλεφώνων στα Γιάννενα δεν έχει εξακριβωθεί.

Από μια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ιωαννίνων, επί δημαρχίας Γιαγιά Βέη, τον Αύγουστο του 1913, προκύπτει ότι υπήρχε τηλέφωνο και επί οθωμανοκρατίας, τουλάχιστον την περίοδο πριν την απελευθέρωση της πόλης.

Σε αυτήν την απόφαση, το συμβούλιο εγκρίνει μια μικρή πίστωση για την εγκατάσταση τηλεφωνείου στο δημαρχιακό κατάστημα, ενός τηλεφωνείου που προϋπήρχε [«αφού έχομεν την μηχανήν»]. «… κατά το πρώην καταλυθέν τουρκικό καθεστώς εν τω δημαρχιακώ καταστήματι προς συνεννόησιν της δημοτικής αρχής επί επειγουσών υποθέσεων μετά των προϊσταμένων και άλλων αρχών, υπήρχε εγκατεστημένον τηλεφωνείον» αναφέρεται, με την όποια τηλεφωνική επικοινωνία να περιορίζεται εντός της πόλης.

Με την πρώτη πόλη που συνδέθηκαν τηλεφωνικά τα Γιάννενα, ήταν η Πρέβεζα. Στην εφημερίδα «Ήπειρος» τον Απρίλιο του 1915, διαβάζουμε: «Μετ’ ευχαριστήσεως πληροφορούμεθα ότι ετέθη εις την χρήσιν του κοινού η τηλεφωνική γραμμή Ιωαννίνων-Πρεβέζης και ούτω επληρώθη ένα κενόν, του οποίου την έλλειψιν αισθανόμεθα ενταύθα. Και ήτο πλέον καιρός να γίνη τούτο, καθ’ όσον άλλαι πόλεις της αυτής περιωπής και σημασίας με τα Ιωάννινα προ πολλού ήδη είνε εφωδιασμέναι διά του εκπολιτιστικού αυτού μέσου. Ευχόμεθα όμως όπως η τηλεφωνική συγκοινωνία μας μη μείνει μέχρι της Πρεβέζης». Προφανής είναι η δυσαρέσκεια της εφημερίδας για την καθυστέρηση στην τηλεφωνική σύνδεση των Ιωαννίνων με την Πρέβεζα.

Στο ίδιο δημοσίευμα, η «Ήπειρος» εκφράζει και την ανάγκη να επεκταθεί η τηλεφωνική γραμμή μέχρι την πρωτεύουσα, «μετά της οποίας συνδεόμεθα στενώτατα εμπορικώς», αναδεικνύοντας τη σημασία του τηλεφώνου για την ανάπτυξη της πόλης.

Το πότε έγινε η πολυπόθητη σύνδεση με Αθήνα, παραμένει άγνωστο. Σημαντική στιγμή στη διαδρομή της τηλεφωνίας στην Ελλάδα, ήταν η ίδρυση της Ανώνυμης Ελληνικής Τηλεφωνικής Εταιρίας (Α.Ε.Τ.Ε.) στην οποία εκχωρείται το 1930 από τη Βουλή το προνόμιο της κατασκευής, συντήρησης και εκμετάλλευσης των αστικών, προαστιακών και υπεραστικών τηλεφωνικών δικτύων. Βασική μέτοχος της Α.Ε.Τ.Ε. ήταν η Siemens.

Η Eταιρία Τηλεφώνων ξεκίνησε να εγκαθιστά τα πρώτα αυτόματα τηλεφωνικά κέντρα στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, όπως τα Γιάννενα. «Η εγκατάστασις των αυτομάτων τηλεφώνων εν τη πόλει μας περατούται κατ’ αυτάς και η έναρξις της λειτουργίας των γινήσεται από το μέσον του επομένου μηνός…» ενημερώνει δημοσίευμα του 1935.

Την ίδια χρονιά, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να χρηματοδοτήσει την εγκατάσταση 15 τηλεφώνων: στο γραφείο δημάρχου, στο γραφείο υπηρεσίας του Δημαρχείου, στον δημοτικό πυροσβεστικό σταθμό, στα δημοτικά σφαγεία, στη δημοτική αποθήκη εύφλεκτων υλών, στο δημοτικό σταθμό, στους φορολογικούς σταθμούς ΚΑ’ Φεβρουαρίου, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Δωδώνης, Μανωλιάσσας (σημερινή οδός Ναπ. Ζέρβα), Βηλαρά και Σκάλας, στα δημοτικά λουτρά και σε δύο αστυνομικούς σταθμούς, μετά από αίτημα της Χωροφυλακής.

Μπορεί οι δημοτικές και δημόσιες υπηρεσίες να απέκτησαν, σε πιο εκτεταμένη βάση, το τηλέφωνό τους στα μέσα της δεκαετίας του ’30, ωστόσο οι επιχειρήσεις (πόσο μάλλον οι ιδιώτες) καθυστέρησαν. Οι πρώτες τηλεφωνικές συνδέσεις επιχειρήσεων (με τριψήφια νούμερα) έγιναν στα τέλη της δεκαετίας του ’30, ένα με δύο χρόνια πριν από τον πόλεμο.

Μεταπολεμικά, η Ελλάδα έπρεπε να «ξαναχτίσει» το τηλεφωνικό δίκτυο λόγω των ζημιών που είχαν γίνει, αλλά και να το επεκτείνει. Και αυτή τη φορά το έκανε με τον ΟΤΕ…


Πηγές

Ιστορικό Αρχείο Δήμου Ιωαννιτών (πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)

Εφημερίδα "Ήπειρος"

Κων. Κωστούλας, "Ταχυδρομικά-Τηλεγραφικά-Τηλεφωνικά στο ακριτικό Πωγώνι"

Κων. Κωστούλας, "Επιχειρηματικές διαδρομές στα προπολεμικά Γιάννινα (1900-1940)", Επιμελητήριο Ιωαννίνων 


* Φωτογραφία: Τα Γιάννενα τη δεκαετία του '20 με τον φακό του Γ. Πανταζίδη (οι οθωμανικοί στρατώνες στα Λιθαρίτσια οι οποίοι κατεδαφίστηκαν τη δεκαετία του '50)


ΣΧΟΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΤΣΗ
Υπέροχη ιστορική αναδρομή....ευχαριστούμε...!!!!!
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Μαννι πισω dodoni back