Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 31-05-2020, 15:33
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην πιο πρόσφατη δέσμη «πανδημικών» μέτρων που δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, προβλέπεται και διάταξη, στο άρθρο 61, για την αποζημίωση επιβατών των οποίων οι πτήσεις ματαιώθηκαν από τις 25 του περασμένου Φεβρουαρίου και μέχρι τις 30 του ερχόμενου Σεπτεμβρίου.

Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε την παροχή «voucher», ενός πιστωτικού σημειώματος αξίας ίσης με το αντίτιμο του εισιτηρίου, με ισχύ 18 μήνες από την έκδοσή του.

Κατά τη διάρκεια του δεκαοκτάμηνου, ο δικαιούχος του πιστωτικού σημειώματος μπορεί οποτεδήποτε να κάνει χρήση αυτού σε οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου του αερομεταφορέα. Η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, εφόσον παρέλθουν δεκαοκτώ μήνες από

την έκδοση του πιστωτικού σημειώματος και αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Κοινώς, μπορεί να το εξαργυρώσει μετά το τέλος των 18 μηνών.

Το μέτρο εφαρμόζεται αναστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα