Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 19-01-2020, 23:29
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να εξισώσει στην πράξη τα «πτυχία κολεγίων» με τα πανεπιστημιακά, προκαλεί αντιδράσεις και σε αυτές, υπάρχει και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η σύγκλητος του ιδρύματος στέκεται απέναντι στην ηγεσία του υπουργείου, όπως έχει κάνει ήδη το Πολυτεχνείο, η κοσμητεία της Φιλοσοφικής του ΑΠΘ και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων «εκφράζει έντονες επιφυλάξεις σε ό, τι αφορά το συγκεκριμένο άρθρο και ζητεί από το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει τη σχετική διάταξη».  

Συμπληρώνει επιγραμματικά:

Οι ενστάσεις μας αφορούν μείζονα ακαδημαϊκά, ηθικά και θεσμικά ζητήματα. Πρώτον, τα παραρτήματα ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα δεν διαθέτουν αξιολογημένα και συγκρίσιμα προγράμματα σπουδών με τα ελληνικά ΑΕΙ, ενώ η εισαγωγή νέων φοιτητών σε αυτά δεν γίνεται μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι των κολεγίων δεν έχουν κατ’ ανάγκην τα υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα που έχουν οι σημερινοί εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεύτερον, με όσα ορίζονται στο άρθρο 50, οι φοιτητές των κολεγίων αποκτούν αυτόματα ένα προνόμιο που δεν παρέχεται στους μαθητές εκείνους που θα μπορούσαν να σπουδάσουν σε κολέγια, αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν δίδακτρα. Αυτό εγείρει θέματα άνισης και άδικης μεταχείρισης, προσκρούοντας ταυτοχρόνως στις πρόνοιες του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Το Υπουργείο Υγείας προσπαθεί να δικαιολογήσει τη στάση του ως «αποφυγή πιθανότητας κυρώσεων» από την ΕΕ, ωστόσο δεν διαφωνεί με την ουσία του νόμου που αυτό έτσι και αλλιώς πέρασε.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κλείνει την ανακοίνωσή του λέγοντας ότι «η αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου πρόσφατα έχουν διαπιστωθεί σημαντικά προβλήματα, δεν μπορεί να επιτευχθεί με την πρόσληψη προσωπικού μειωμένων προσόντων, αλλά με την προσέλκυση νέων επιστημόνων που διαθέτουν προσόντα ακόμη υψηλότερα από τα σημερινά», καθώς και ότι τα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων «δεν πρέπει να πριμοδοτούνται από την ελληνική Πολιτεία εις βάρος των δημόσιων ΑΕΙ, που συνεχίζουν να προσφέρουν ποιοτικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο παρά τα πλήγματα και τις απώλειες που επισώρευσε η δεκαετής οικονομική κρίση».

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα