ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Μια φορά κι έναν καιρό, πριν 15 χρόνια…

Εικόνα του άρθρου Μια φορά κι έναν καιρό, πριν 15 χρόνια…
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Βαρβάρα Αγγέλη
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 15/08/2022, 23:57
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Ήταν το μακρινό 2007, όταν ο θεσσαλός πολιτικός και τότε υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος Σουφλιάς φέρεται να είπε ότι δεν πρόκειται να φτιάξει έναν δρόμο στα βουνά και στα λαγκάδια. Και τα βουνά και τα λαγκάδια ήταν η Λάκκα Σουλίου, και ο οδικός άξονας Τύρια Ιωαννίνων-Στεφάνη Πρέβεζας που θα ένωνε την Εγνατία οδό με την Πρέβεζα.

Ο τότε νομάρχης Ιωαννίνων Αλέκος Καχριμάνης προσέτρεξε στο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης «Πίνδος», δημιούργημα του τότε υφυπουργού Οικονομίας και βουλευτή Γρεβενών Χρήστου Φώλια. Στο πρόγραμμα «Πίνδος» εντάσσονταν έργα χωρίς σοβαρές προϋποθέσεις. Το 2007, ξεκίνησε λοιπόν η ιστορία του περίφημου οδικού άξονα Τύρια-Σιστρούνι, επί γιαννιώτικου εδάφους. Τον Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς, με απόφαση του υπουργού Οικονομίας, το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Πίνδος», το οποίο, όπως ήταν αναμενόμενο, στέρεψε σύντομα από χρήματα.

Η τότε Νομαρχία Ιωαννίνων αποφάσισε να συνεχίσει το έργο με χρήματα από τον προϋπολογισμό της.

Δεκαπέντε χρόνια μετά, βέβαια, ο δρόμος των 17 χλμ, που έχει τα χαρακτηριστικά μιας επαρχιακής οδού, και που αποτελεί ένα από τα έργα αναφοράς των προεκλογικών αγώνων του κ. Καχριμάνη, δεν είναι έτοιμος. Πριν από τρία χρόνια, δόθηκε στην κυκλοφορία το πρώτο οδικό τμήμα «Τύρια-Ζωτικό», 9 χλμ. περίπου, και αυτή την περίοδο βρίσκεται υπό κατασκευή το επόμενο τμήμα «Ζωτικό-Μπεστιά».


Τμήμα του υπό κατασκευή δρόμου

Ο διαγωνισμός για το έργο με επίσημο τίτλο «Βελτίωση οδού Τύρια-Σιστρούνι» έγινε στις αρχές του 2010. Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρία «Α. Καπετανίδη ΑΤΕΕ» με έκπτωση 36,57%. Η εταιρία αρνήθηκε να υπογράψει όμως τη σύμβαση αν δεν επιλύονταν κάποια ζητήματα. Η τότε Νομαρχία Ιωαννίνων διαβεβαίωνε ότι «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τις μελέτες του έργου οι οποίες είναι πλήρεις και άρτιες και δεν απαιτούν καμία συνδρομή για ολοκλήρωσή τους».

Η εταιρία κηρύχθηκε τελικά έκπτωτη. Τον Δεκέμβριο του 2011 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου με τον επόμενο μειοδότη, την εταιρία Intrakat, με το κόστος του έργου να ανέρχεται σε 9 εκατ. ευρώ. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του δρόμου ορίστηκε σε 900 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι τον Μάιο του 2014.

Τον Νοέμβριο του 2011, προηγήθηκε απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με περιφερειάρχη τον Αλέκο Καχριμάνη, που αφορούσε δύο πράγματα: 1ον τις απαραίτητες ενέργειες για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ και 2ον την εκπόνηση των μελετών για το τμήμα Σιστρούνι-Γέφυρα Μπακόλα (όρια νομού).

Η ένταξη του έργου αποδείχτηκε ευσεβής πόθος. Δεν έγινε ποτέ γιατί, όπως εκτιμάται, δεν ήταν εφικτό (άλλο το πρόγραμμα «Πίνδος», άλλο το ΕΣΠΑ, διαφορετικές απαιτήσεις).

Το έργο «Βελτίωση της οδού Τύρια-Σιστρούνι» έφτασε τελικά, σε ολοκληρωμένο επίπεδο, μέχρι το… Ζωτικό –για όσους δεν ξέρουν την περιοχή, η διαδρομή «πάει» ως εξής: Τύρια, Ζωτικό, Μπεστιά, Σιστρούνι-, με το κόστος να φτάνει τελικά στα 12,5 εκατ. ευρώ με αναθεωρήσεις πινάκων εργασιών και με μια συμπληρωματική σύμβαση. Το οδικό τμήμα «Τύρια-Ζωτικό», που ακολούθησε την προϋπάρχουσα χάραξη του δρόμου, παραδόθηκε στην κυκλοφορία το 2019. Οκτώ χρόνια για οκτώ-εννιά χιλιόμετρα, με τον κ. Καχριμάνη να έχει αποδώσει την καθυστέρηση αυτή στις «πολύ δύσκολες γεωλογικές συνθήκες»…

ΖΩΤΙΚΟ-ΜΠΕΣΤΙΑ

Τον Νοέμβριο του 2019 ακολούθησε η υπογραφή της σύμβασης για το επόμενο οδικό τμήμα «Ζωτικό-Μπεστιά» - ο επίσημος τίτλος του έργου είναι «Αποπεράτωση οδικού δικτύου Ζωτικό-Μπεστιά». Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 3,5 εκατ. ευρώ, με την ανάδοχο εταιρία, την Intrakat και πάλι, να αναλαμβάνει την εκτέλεση του οδικού τμήματος, που αφορά νέα χάραξη, έναντι 1,54 εκατ. ευρώ. Η Περιφέρεια Ηπείρου είχε επιχειρήσει να αποφύγει τον δημόσιο διαγωνισμό για το έργο αυτό, προσφεύγοντας στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης βάσει του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 με την επίκληση του κατεπείγοντος –κάτι που τελικά δεν προχώρησε.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του οδικού αυτού τμήματος ήταν τα δύο χρόνια.

«Το επόμενο τμήμα έχει πολύ λιγότερες τεχνικές δυσκολίες, οπότε θα απαιτηθεί λιγότερος χρόνος για την αποπεράτωσή του…» δήλωνε ο κ. Καχριμάνης τότε. Δυόμισι χρόνια μετά, το τμήμα με τις πολύ λιγότερες τεχνικές δυσκολίες πήρε νέα παράταση ολοκλήρωσης για τον Μάρτιο του 2023, με την τελευταία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.O διανοιγμένος δρόμος στο τμήμα Ζωτικό-Μπεστιά


ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

Παράλληλα υπήρξε κι άλλη μια εργολαβία.

Τον Ιούνιο του 2021 η Περιφέρεια Ηπείρου υπέγραψε με την εταιρία Tsagoil Ο.Ε. συμφωνητικό για το έργο «αποκατάστασης κατολισθήσεων και δημιουργία κόμβου Αγίου Ανδρέα-Ζωτικού και οδού προς Τύρια-Σιστρούνι» που περιλάμβανε έναν τοίχο αντιστήριξης από συρματοκιβώτια προκειμένου να δημιουργηθεί ο κόμβος σύνδεσης Άγιος Ανδρέας-Ζωτικό προς Τύρια-Σιστρούνι.  Ένα έργο προϋπολογισμού 300.000 ευρώ που έγινε με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω «κατεπείγουσας ανάγκης». Το κόστος της αρχικής σύμβασης ήταν 252.000 ευρώ. Τελικά έφτασε στα 377.000 ευρώ.

Το όλο έργο πλαισιώνεται και από άλλη μια εργολαβία η οποία δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Στα μέσα Ιουλίου του 2022, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοίνωσε τον προσωρινό ανάδοχο (Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική ΟΕ) με οικονομική προσφορά 861.000 ευρώ (αρχικός προϋπολογισμός 1,18 εκατ. ευρώ) για το έργο με τίτλο «Κατασκευή κιβωτίου ομβρίων, προστατευτικές εργασίες και ασφαλτόστρωση τμήματος οδού πρόσβασης προς Μπεστιά». Όπως προκύπτει από τη διακήρυξη, το έργο αφορά κυρίως τη σύνδεση του κατασκευασμένου άξονα Τύρια-Ζωτικού με τον κόμβο Κάτω Ζωτικού στη 19η επαρχιακή οδό.

Ο δρόμος «Τύρια-Σιστρούνι» λοιπόν, με κόστος πολλών εκατομμυρίων ευρώ, με μελέτες να τροποποιούνται και εργολαβίες και συμπληρωματικές συμβάσεις να «τρέχουν», έχει ήδη μια ιστορία 15 χρόνων και… το Σιστρούνι απέχει ακόμα κάποια χιλιόμετρα. Τους επόμενους μήνες, ο δρόμος θα φτάσει μέχρι την Μπεστιά.

Η μεγάλη εικόνα έχει ως εξής: ο δρόμος αυτός που φιλοδοξούσε να γίνει συνδετήρια οδός της Εγνατίας με την Πρέβεζα, προς το παρόν εξυπηρετεί και θα εξυπηρετεί κάποια χωριά της Λάκκας Σουλίου.

Και το εύλογο ερώτημα που προκύπτει, είναι: Και μετά την Μπεστιά;

Το τρίτο και τελευταίο αυτό κομμάτι «Μπεστιά-Σιστρούνι-Γέφυρα Μπακόλα» παραμένει σε εκκρεμότητα. Πριν από τρία περίπου χρόνια, ο περιφερειάρχης κ. Καχριμάνης είχε πει ότι για το οδικό αυτό τμήμα υπάρχει μελέτη με προεκτιμώμενο προϋπολογισμό 6,5 εκατ. ευρώ. Δύο μήνες μετά, τον Νοέμβριο του 2019, ο ίδιος ο κ. Καχριμάνης ανακοίνωσε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννης Τσακίρης υπέγραψε απόφαση για χρηματοδότηση για το έργο με επίσημο τίτλο «Κατασκευή επαρχιακής οδού Ζωτικό-Σιστρούνι έως γέφυρα Μπακόλα». Ο δε προϋπολογισμός του εκτοξεύτηκε στα 19,2 εκατ. ευρώ.

Από τότε δεν έχει υπάρξει καμία ενημέρωση για το υπόλοιπο οδικό τμήμα επί γιαννιώτικου εδάφους και για την αξιοποίηση των 19,2 εκατ. ευρώ.

Όπως δεν έχει υπάρξει καμία ενημέρωση και για τον οδικό άξονα μετά τη Γέφυρα Μπακόλα, επί εδαφών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Απλώς μια τοποθέτηση του κ. Καχριμάνη από τον Σεπτέμβριο του 2019: «Για τη χάραξη εντός Π.Ε. Πρέβεζας, υπάρχει προµελέτη µέσω Θεσπρωτικού, µε προϋπολογισµού ύψους 45 εκ. ευρώ περίπου. Λόγω του υψηλού κόστους, επιδιώκεται η ένταξή του σε συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα. Όσο για την εναλλακτική χάραξη µέσω Λούρου, είναι ένα ζήτηµα που απασχολεί την Περιφέρεια, έχει χαµηλότερο κόστος και εξετάζεται η δυνατότητα εξεύρεσης εθνικών πόρων».

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Μαννι πισω dodoni back