Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 29-07-2020, 12:46
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Οι πέντε παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβούλιο Ιωαννίνων, κατεβαίνουν με κοινή εισήγηση στη σημερινή συνεδρίαση για τα led. Οι τέσσερις από αυτές έχουν υπογράψει και την προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Οι παρατάξεις προτείνουν να αναλάβει τη σύνταξη, εκπόνηση, εποπτεία κ.λπ. του έργου, ο Δήμος και οι υπηρεσίες του.  Εάν δεν μπορούν, ζητούν να κατατεθούν στο δημοτικό συμβούλιο οι μέχρι σήμερα μελέτες που συντάχθηκαν με ευθύνη της Περιφέρειας και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου να τις ελέγξουν και να τις επικαιροποιήσουν, αφού λάβουν υπ’ όψιν και τις προβλέψεις των, υπό κατασκευή ή υπό δημοπράτηση, έργων, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική Οδηγία με τίτλο: Οδηγίες Σχεδιασμού και Ελέγχου Εγκαταστάσεων Οδοφωτισμού, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, όπως ισχύει από τον Απρίλιο του 2018.

Κατόπιν, προτείνουν να υπολογιστεί ακριβώς το οικονομικό αντικείμενο και οι υπηρεσίες να εκτιμήσουν το κόστος. «Η εκτίμηση του κόστους και η σύνταξη του προϋπολογισμού του έργου, πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις του σχεδιασμού σε συνδυασμό με επιπλέον παρεμβάσεις, όπως συντήρηση ή/και αντικατάσταση ιστών, πύκνωση ή αραίωση ή καθαίρεση ιστών και φωτιστικών σωμάτων, pillars, εγκατάσταση συστημάτων τηλεδιαχείρισης και συνυπολογίζοντας προτάσεις σχετικά με δράσεις και εφαρμογές λειτουργιών αποτύπωσης, καταγραφής και επεξεργασίας πληροφοριών δημοσίου ενδιαφέροντος (εφαρμογές smart city)» αναφέρουν.

Στη συνέχεια, να κατατεθούν όλες οι μελέτες και το δημοτικό συμβούλιο να πάρει απόφαση για τη δημοπράτηση και μετά τον έλεγχο κ.λπ. η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης και τη δημοπράτηση του έργου.

Στην εισήγησή τους, οι παρατάξεις σημειώνουν ότι το σχέδιο που εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή στις 7 Ιουλίου, «δεν πρέπει να υπογραφτεί, διότι δεν λαμβάνει υπ’ όψιν του τα προαναφερόμενα και δεν προασπίζει τα συμφέροντα των συνδημοτών μας».

Στην αιτιολόγηση της εισήγησης, αναφέρουν ακόμα ότι εκχωρείται εν λευκώ το έργο στην Περιφέρεια, δεν υπάρχει πλήρης καταγραφή και αποτύπωση του υφιστάμενου δικτύου, παρακάμπτονται οι τεχνικές υπηρεσίες και ματαιώνονται η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (πρόκειται για τον οριακό ελιγμό που έκανε η δημοτική αρχή, με τη βοήθεια της κυβέρνησης, για την έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή). Αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις παρατάξεις, «ο κύριος του έργου, ο Δήμος, σήμερα, να μην γνωρίζει τί έργο θα κατασκευαστεί, και θα παραλάβει, παρά ταύτα θα κληθεί να το αποπληρώσει από τα δημοτικά τέλη που θα εισπράττει από τους δημότες του».

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
kaissa 2