Oikonomou pisoi
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Αντιδήμαρχοι: Με το σχήμα των πολλών και των παλιών

Εικόνα του άρθρου Αντιδήμαρχοι: Με το σχήμα των πολλών και των παλιών
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Γιώργος Τσαντίκος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 05/01/2023, 15:15
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Τους… παλιούς αντιδημάρχους ανακοίνωσε η δημοτική αρχή, για τους τελευταίους μήνες αυτής της δημοτικής περιόδου.

Πρόκειται για μια απόλυτη αντιγραφή της περσινής απόφασης, με την οποία ο Δήμος Ιωαννιτών έχει 12 αντιδημάρχους, αναλογία πάνω από 1 ανά 10.000 κατοίκους.

Δεν φαίνεται ότι έπαιξε κάποιο ρόλο η αποτελεσματικότητα των προσώπων στα χαρτοφυλάκια που έχουν αναλάβει, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις, είτε τα ζητήματα έμειναν στάσιμα, είτε οι χειρισμοί δημιούργησαν μεγαλύτερα προβλήματα και σίγουρα, όχι «εργασιακή ειρήνη».

Εννιά στους δώδεκα παίρνουν μισθό. Η αντιμισθία αντιδημάρχων για τον Δήμο Ιωαννιτών ανέρχεται στα 2.137 ευρώ.

Η δημοτική αρχή κράτησε τις ισορροπίες και με την παράταξη Γκόντα, ο οποίος ανακοίνωσε ήδη ότι θα είναι υποψήφιος, από το περασμένο καλοκαίρι, συνοδεύοντας την ανακοίνωση με κάποιες ελάσσονες διαφοροποιήσεις στο δημοτικό συμβούλιο.

Δεν λείπουν περιπτώσεις που αντιδήμαρχοι έχουν διάσταση απόψεων με διοικητικούς, όπως στην περίπτωση της κας Τύρου-Ούζα με τη γενική διευθύντρια του Δήμου, Μάτα Κουμπούρη.  

Διαβάστε ακόμα: Το μεγάλο σχήμα των 12 αντιδημάρχων

Ο δήμαρχος κ. Ελισάφ στην ανακοίνωσή του, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Προχωρούμε στον τελευταίο χρόνο της παρούσας θητείας με σκοπό να ολοκληρώσουμε μία σειρά δρομολογημένων έργων και παρεμβάσεις που σταδιακά αλλάζουν την εικόνα της πόλης» Συμπληρώνει δε ότι «βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο και σε μία χρονιά που θα έχει αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις. Στόχος είναι να μην παρασυρθούμε από αυτές αλλά να μείνουμε όλοι προσηλωμένοι στο καθήκον μας. Και καθήκον είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων και η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι συνεργάτες μου θα κάνουν το καλύτερο».

Τον κ. Ελισάφ αναπληρώνει ο κ. Πήχας σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου και αν και ο κ. Πήχας απουσιάζει ή κωλύεται, ο κ. Βάββας.

Σύμφωνα με την απόφαση αντιδήμαρχοι ορίζονται:

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΗΧΑΣ: Αντιδήμαρχος ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ποιότητας ζωής και πολεοδομίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία.

α) Ανατίθεται η προεδρεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιωαννιτών και την ευθύνη για όλα τα ζητήματα που άπτονται της σύνθεσης και της λειτουργίας της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής.

β) Επιπρόσθετα μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και  να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης, εκτός  της αρμοδιότητας που σχετίζεται με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.

Να υπογράφει τις αποφάσεις πάσης φύσεως αδειών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (καταστήματα, περίπτερα, υπαίθριες διαφημίσεις, κοινόχρηστοι χώροι κ.λ.π.) και τις αποφάσεις   επιβολής των διοικητικών  κυρώσεων όλων των δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του τμήματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Να καθοδηγεί, να  εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες που αφορούν την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής μεταφόρτωσης, αποθήκευσης , επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης ( άρθρο 13 παρ. 4α του Ο.Ε.Υ.).

Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των Τμημάτων Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, Ελέγχου Κατασκευών και  Πολεοδομικών Εφαρμογών  της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών.

2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΥΡΟΥ-ΟΥΖΑ: Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού- Ανάδειξης Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων και Νήσου, στην οποία παρέχεται αντιμισθία.

α) Μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των  Τμημάτων Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, καθώς και Αποτελεσματικότητας  Ποιότητας, Οργάνωσης και Διαφάνειας της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής

β) Τις κατά τόπο αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων:

Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ως άνω δημοτική ενότητα.

Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

Μέριμνας και προστασίας  για την καλή κατάσταση και προστασία  της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δήμου  πλην του μηχανολογικού  εξοπλισμού καθαριότητας  που βρίσκεται στην ως άνω δημοτική ενότητα.

Συνεργασίας με τους προέδρους και τα συμβούλια  των  Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

Υπογραφής με εντολή Δημάρχου της αλληλογραφίας της Δημοτικής Ενότητας.

γ)  Τις κατά τόπο αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Νήσου:

Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ως άνω δημοτική ενότητα

Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

Μέριμνας και προστασίας  για την καλή κατάσταση και προστασία  της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δήμου  πλην του μηχανολογικού  εξοπλισμού καθαριότητας  που βρίσκεται στην ως άνω δημοτική ενότητα.

Συνεργασίας με τον πρόεδρο και το συμβούλιο  της  Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής κοινότητας.

Υπογραφής με εντολή Δημάρχου της αλληλογραφίας της δημοτικής ενότητας.

δ) Την ανάδειξη των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς και την προετοιμασία του φακέλου για την κατάθεση υποψηφιότητας για την UNESCO.

3. ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΒΒΑΣ: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία.

α)Μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών εκτός του Τμήματος Κληροδοτημάτων.

Την κατάρτιση, αναμόρφωση και παρακολούθηση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και τη σύνταξη και τον προέλεγχο του απολογισμού του Δήμου.

Τη διαχείριση των πάσης φύσεως εσόδων (ανταποδοτικών τελών, δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων, τελών ελεγχόμενης στάθμευσης, κ.λπ.) και εξόδων του Δήμου, των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, της παροχής έγγραφης εντολής πληρωμής της πάγιας προκαταβολής και των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.

Τη σύναψη και παρακολούθηση της εκτέλεσης δανειακών συμβάσεων µε πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικούς φορείς, εφόσον η συνεργασία µε αυτούς δεν έχει ανατεθεί ειδικά σε άλλον/ην Αντιδήμαρχο.

Τη διαχείριση των Αποθηκών.

Την οικονομική διαχείριση των Κοιμητηρίων.

Την αποδοχή πάσης φύσεως δωρεών, κληρονομιών ή κληροδοσιών και χορηγιών υπέρ του Δήμου.

Την επιβολή πάσης φύσεως προστίμων και λοιπών κυρώσεων.

Την υπογραφή όλων των αποφάσεων, την παροχή έγγραφης εντολής πληρωμής της πάγιας προκαταβολής και των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής ή άλλων εγγράφων που εκδίδονται κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του, καθώς και όλων των εγγράφων αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητάς του και δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Π.Ο.Υ. (Προϊσταμένου  Οικονομικών Υπηρεσιών).

β)Την εξουσιοδότηση να υπογράφει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Π.Ο.Υ. (Προϊσταμένου  Οικονομικών Υπηρεσιών):

Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καθώς και τις ανακλήσεις αυτών.

Συμβόλαια μεταβίβασης προσκυρωτέων οικοπεδικών εκτάσεων.

Συμβόλαια αγοράς ρυμοτομούμενων ακινήτων.

Συμβόλαια πάσης φύσεως δωρεών, κληρονομιών ή κληροδοσιών υπέρ του Δήμου Ιωαννιτών.

4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΛΕΤΟΣ: Αντιδήμαρχος Έργων και Δημοτικής Ενότητας Ανατολής, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία.

α)Ανατίθεται η Προεδρία της  Οικονομικής Επιτροπής και  την ευθύνη για όλα τα ζητήματα που άπτονται της σύνθεσης και της λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής.

β)Μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών .

Υπογραφής με εντολή Δημάρχου των  αδειοδοτήσεων πάσης φύσεως αθλητικών δραστηριοτήτων.

γ)  Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Ανατολής:

Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ως άνω δημοτική ενότητα.

Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

Μέριμνας και προστασίας  για την καλή κατάσταση και προστασία  της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δήμου  πλην του μηχανολογικού  εξοπλισμού καθαριότητας  που βρίσκεται στην ως άνω δημοτική ενότητα.

Συνεργασίας με τους προέδρους και τα συμβούλια  των  Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

Υπογραφής με εντολή Δημάρχου της αλληλογραφίας της δημοτικής ενότητας.

5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΕΤΣΑΣ: Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα- Περιφερειακής Ανάπτυξης και Προστασίας Περιβάλλοντος – Λίμνης και Δημοτικής Ενότητας Παμβώτιδας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία.

α)Μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες.

Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες.

Του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών , εκτός της αρμοδιότητας που αφορά την μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και την λειτουργία του καταφυγίου(άρθρο 12 παρ.α.17 του ΟΕΥ), καθώς επίσης και την ευθύνη λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του τμήματος αδειοδοτήσεων και εμπορικών δραστηριοτήτων της ίδιας Διεύθυνσης.

Του Τμήματος Περιβάλλοντος και Ενεργειακών Θεμάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας εκτός της αρμοδιότητας που αφορά τις δράσεις και ενέργειες  διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής μεταφόρτωσης, αποθήκευσης , επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης ( άρθρο 13 παρ.4α του Ο.Ε.Υ.).

Θα έχει επίσης τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με όλες τις ενέργειες που αφορούν την προστασία  του λιμναίου συστήματος.

β) Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδας:

Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ως άνω δημοτική ενότητα εκτός του τμήματος καθαριότητας, ανακύκλωσης, συντήρησης έργων και πρασίνου.

Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη     δημοτική ενότητα.

Μέριμνας και προστασίας  για την καλή κατάσταση και προστασία  της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δήμου  πλην του μηχανολογικού  εξοπλισμού καθαριότητας  που βρίσκεται στην ως άνω δημοτική ενότητα.

Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

Συνεργασίας με τους προέδρους και τα συμβούλια  των  Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Υπογραφής με εντολή Δημάρχου της αλληλογραφίας της δημοτικής ενότητας  εκτός των αρμοδιοτήτων  που έχουν εκχωρηθεί στην Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης έργων και Πρασίνου.

6. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΠΑΣ: Αντιδήμαρχος  Καθαριότητας, Συντήρησης Έργων,  Πρασίνου, Παιδικών Χαρών και Δημοτικής Ενότητας Μπιζανίου, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία.

α) Μεταβιβάζονται οι  εξής αρμοδιότητες:

Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των Τμημάτων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων, Πρασίνου, Συντήρησης Έργων  εκτός των αρμοδιοτήτων της Πολιτικής Προστασίας  και κοιμητηρίων.  

Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με την λειτουργία, τη συντήρηση και αδειοδότηση των παιδικών χαρών που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου.

β) Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου:

Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ως άνω δημοτική ενότητα.

Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

Μέριμνας και προστασίας  για την καλή κατάσταση και προστασία  της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δήμου  πλην του μηχανολογικού  εξοπλισμού καθαριότητας  που βρίσκεται στην ως άνω δημοτική ενότητα.

Συνεργασίας με τους προέδρους και τα συμβούλια  των  Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

Υπογραφής με εντολή Δημάρχου της αλληλογραφίας της δημοτικής ενότητας.

7. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΩΛΗΣ: Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Ενότητας Περάματος, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία.

α)   Μεταβιβάζονται οι  εξής αρμοδιότητες:

Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες

Του Τμήματος Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης

Του γραφείου της Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου ( άρθρο 14 παρ. β 14  του Ο.Ε.Υ.).

β)Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Περάματος:

Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ως άνω δημοτική ενότητα.

Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

Μέριμνας και προστασίας  για την καλή κατάσταση και προστασία  της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δήμου  πλην του μηχανολογικού  εξοπλισμού καθαριότητας  που βρίσκεται στην ως άνω δημοτική ενότητα.

Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

Συνεργασίας με τους προέδρους και τα συμβούλια  των  Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Υπογραφής με εντολή Δημάρχου της αλληλογραφίας της Δημοτικής Ενότητας.

8. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Επιχειρηματικότητας στον οποίο παρέχεται αντιμισθία.

Μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

Να καθοδηγεί να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Ισότητας & Πολιτισμού  εκτός των αρμοδιοτήτων που αφορούν θέματα νέας γενιάς , αθλητισμού, ισότητας των δύο φύλλων και λειτουργίας των Μουσείων και της Πινακοθήκης.

Την εποπτεία των χώρων στάθμευσης.

Την εύρυθμη λειτουργία των κοιμητηρίων.

Τον συντονισμό των δράσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

9. ΕΛΕΝΗ ΑΚΟΝΙΔΟΥ: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, στην οποία παρέχεται αντιμισθία.

Μεταβιβάζονται επί πλέον των αρμοδιοτήτων της προεδρίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Νεολαίας και Άθλησης η εποπτεία και ο συντονισμός της λειτουργίας των Μουσείων και της Πινακοθήκης.

10. ΤΣΙΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Αντιδήμαρχος   Κληροδοτημάτων, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία.

Μεταβιβάζονται οι  εξής αρμοδιότητες :             

Την εποπτεία και το συντονισμό του Τμήματος Κληροδοτημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών και την εκπροσώπηση των κληροδοτημάτων σε κάθε οικονομική ή τραπεζική συναλλαγή.

11. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΛΗΣ: Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Διαχείρισης Κυνοκομείου, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία.

Μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες σχετικά με την  λειτουργία του κυνοκομείου και την μέριμνα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, καθώς και την υπογραφή των δηλώσεων υιοθεσίας ζώων που εκδίδονται από το καταφύγιο αδέσποτων ζώων Ιωαννίνων, κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 12 παρ.α.17 του Ο.Ε.Υ.).

Να καθοδηγεί, να εποπτεύει, να  εισηγείται και να μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους. (άρθρο 16 παρ. γ.6. του Ο.Ε.Υ.) σε  συνεργασία με την Διεύθυνση Αθλητισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Νεολαίας και Άθλησης.

12. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΤΣΑΝΤΗ: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Μεταναστευτικής Πολιτικής, στην οποία παρέχεται αντιμισθία.

Μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

Να καθοδηγεί να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις της Διεύθυνσης  Κοινωνικής Προστασίας.

Να καθοδηγεί να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Επίσης, ανανεώνεται η θητεία της εντεταλμένης συμβούλου εθελοντισμού, νέας γενιάς και ισότητας των δύο φύλων Γιάννας Αθανασίου Μαμακή (ανήκει στην Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία), με τις εξής αρμοδιότητες:

Η ευθύνη και ο συντονισμός των δράσεων που αφορούν τη νέα γενιά (άρθρο 16 παρ .γ. 7,και 8 του Ο.Ε.Υ.) και την προώθηση του εθελοντισμού στον Δήμο Ιωαννιτών.

Η ευθύνη και ο συντονισμό των προγραμμάτων ισότητας των δύο φύλων (άρθρο 12 παρ11.α,β,δ,ε,στ του εγκεκριμένου Ο.Ε.Υ.).

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ντοτη3 dodoni back