Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 7-09-2020, 10:40
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων διοργανώνει, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ζωολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Πνευματικό Κέντρο στις 9 Σεπτεμβρίου, στις 19.30, ημερίδα με θέμα «Ενίσχυση του ενδημικού είδους Pelasgus epiroticus και διαχείριση των ιχθυοπληθυσμών της Λίμνης Παμβώτιδας».

Η ημερίδα θα γίνει στα παλιά σφαγεία, στην αυλή.

Η ηπειρώτικη τσίμα (Pelasgus epiroticus) αποτελεί ενδημικό είδος της Λίμνης Παμβώτιδας,  δηλαδή το είδος συναντάται μόνο σε αυτήν και πουθενά αλλού στον κόσμο. Η Παμβώτιδα μαζί με την ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων, ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000, εξαιτίας της σπάνιας και ιδιαίτερης βιοποικιλότητας της περιοχής.

«Η τσίμα αποτέλεσε για δεκαετίες ένα από τα βασικά αλιεύσιμα είδη της Παμβώτιδας. Πλέον, παρατηρείται δραματική μείωση στους πληθυσμούς της, γεγονός που την αξιολογεί ως Κρισίμως Κινδυνέυον είδος στο Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων ειδών της Διεθνής Ένωσης Προστασίας της Φύσης (IUCN). Η υποβάθμιση του φυσικού της ενδιαιτήματος, η εισαγωγή ξενικών ψαριών στη λίμνη και η αύξηση των πληθυσμών των φυσικών θηρευτών της, θεωρούνται οι κύριες απειλές του είδους» τονίζει ο Φορέας.

Η ημερίδα αποσκοπεί στην ενημέρωση, τόσο των τοπικών αρχών και φορέων της περιοχής όσο και στην ευαισθητοποίηση του ευρύ κοινού, σχετικά με τη σημερινή κατάσταση των ιχθυοπληθυσμών της Παμβώτιδας και ειδικότερα της τσίμας, καθώς και τις πιθανές προοπτικές προστασίας του, όπως αυτά προέκυψαν μέσα από τις δράσεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.).

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
kaissa 2