ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Επικαλείται «το καλό του τόπου»

Εικόνα του άρθρου Επικαλείται «το καλό του τόπου»
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Βαρβάρα Αγγέλη
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 07/06/2022, 16:12
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Η περιφερειακή αρχή Ηπείρου έρχεται να καταθέσει τις δικές της απόψεις για τη μη λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), αποδίδοντας τις ευθύνες κυρίως στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) και σε «συμφέροντα που πάντως δεν έχουν ταυτιστεί με την Περιφέρεια», όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της.

Η νέα παρέμβαση της περιφερειακής αρχή γίνεται με αφορμή τις ανακοινώσεις του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ιωαννίνων αλλά και της Νομαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ («σχετικής κομματικής οργάνωσης» αναφέρει η Περιφέρεια), που επέρριπταν ευθύνες (και) στην Περιφέρεια Ηπείρου για τη μη λειτουργία των ΣΜΑ μεταξύ άλλων.

Στην ανακοίνωσή της, η περιφερειακή αρχή επικαλείται καταρχάς την προγραμματική σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ Περιφέρειας και πρώην νομαρχιακών ΦοΔΣΑ για την κατασκευή 7 ΣΜΑ και την προμήθεια εξοπλισμού για 8 ΣΜΑ. Το έργο χρηματοδοτήθηκε 100% από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».

«Η χρηματοδότηση αυτή κατέστη εφικτή λόγω της τεκμηρίωσης του έργου ως Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ)» σημειώνει η περιφερειακή αρχή.

Σύμφωνα με την περίφημη ΥΓΟΣ, η περιφερειακή αρχή επισημαίνει ότι:

-Η λειτουργία των ΣΜΑ δεν μπορεί να ανατεθεί σε ιδιώτη γιατί αυτό θα συνιστούσε παράνομη κρατική ενίσχυση του ιδιώτη.

-Έχουν προβλεφθεί 45 θέσεις εργασίας και συγκεκριμένα 21 θέσεις οδηγών και 24 θέσεις εργατοτεχνικού προσωπικού (φύλακες-ζυγιστές, χειριστές εξοπλισμού, γενικών καθηκόντων) που πρέπει να καλυφθούν υποχρεωτικά με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού από τον ΦΟΔΣΑ με ετήσιες απολαβές 20.000€ έκαστος (κοστολόγηση 2017 αναπροσαρμοζόμενη).

-Για το τέλος εισόδου στους ΣΜΑ, στην ΥΓΟΣ έχει ληφθεί υπόψη ακόμα και το εκτιμώμενο ΑΕΠ Ηπείρου ώστε να είναι χαμηλό για τα νοικοκυριά της.

Αναφέρει επίσης ότι η Περιφέρεια έχει αποπερατώσει σταδιακά τους 7 ΣΜΑ από το 2019 έως το 2020. Ο ΣΜΑ Πρέβεζας, την κατασκευή του οποίου ανέλαβε ο ΦΟΔΣΑ, «εξ όσων γνωρίζουμε, βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του» όπως προστίθεται.

Στη συνέχεια σημειώνει ότι έχει καλέσει εγγράφως τον ΦΟΔΣΑ από το 2020, δηλαδή αμέσως μετά αφότου συστάθηκε, να ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία των ΣΜΑ. Σε αυτό το σημείο, στην αρχική απόφαση του ΦΟΔΣΑ να αναθέσει τη λειτουργία των ΣΜΑ  σε ιδιώτη για 10 χρόνια «με τον κολοσσιαίο προϋπολογισμό των 37.124.559,33 ευρώ». «Βάσει της ΥΓΟΣ το σύνολο των δαπανών λειτουργίας τους για 25 χρόνια έχουν προϋπολογισθεί σε 42.918.962€. Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους» τονίζει.

Υπενθυμίζει ότι ο διαγωνισμός του ΦοΔΣΑ ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, με τον ΦοΔΣΑ να επαναπροκηρύσσει τον διαγωνισμό.

«Τότε παρενέβη ευθέως η Περιφέρεια Ηπείρου με υπόμνημα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση απαιτώντας να τηρηθεί η ΥΓΟΣ με προσλήψεις προσωπικού, όπως έχει δεσμευθεί με την απόφαση ένταξης της πράξης, και έτσι σταμάτησε η διαγωνιστική διαδικασία. Επομένως, αν έχουν ‘χορταριάσει’ τα μηχανήματα, δεν είναι από ευθύνη της Περιφέρειας, χωρίς αυτό να εγκυμονεί κάποιο κίνδυνο. Η Περιφέρεια έχει κάνει προσπάθειες από ‘εκεί και τότε’ για να ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία και να παραδοθούν στη συνέχεια οι ΣΜΑ στον ΦοΔΣΑ» τονίζει.

Από την παράθεση όλων αυτών, για την περιφερειακή αρχή Ηπείρου είναι σαφές «ποιος κωλυσιεργεί την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας των ΣΜΑ και ποιος αρνείται να συμμορφωθεί με τις δεσμεύσεις της ΥΓΟΣ για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού».

Σε αυτό το σημείο στρέφει την προσοχή σε ιδιωτικό φορέα, που δεν κατονομάζει, που παρεμβαίνει «μόλις η Περιφέρεια παίρνει πρωτοβουλίες για την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας. Ή πολύ πιο απλά, ας παρακολουθήσει ποιος ιδιωτικός φορέας υπέρ ποιου δημόσιου φορέα παρεμβαίνει στα δικαστήρια. Όχι πάντως υπέρ της Περιφέρειας».

Επαναλαμβάνει ότι οι ΣΜΑ πρέπει υποχρεωτικά να λειτουργήσουν με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

«Πρόκειται για 45 θέσεις εργασίας που εξασφάλισε ο περιφερειάρχης Ηπείρου για την Ήπειρο και προ πολλού έχει καλέσει τον ΦΟΔΣΑ να τις προκηρύξει, πλην όμως η διοίκησή του αρνείται» τονίζει η περιφερειακή αρχή στην ανακοίνωσή της.

Προσθέτει δε ότι οι εργαζόμενοι στους Δήμους οφείλουν να συμπράξουν στη δοκιμαστική λειτουργία όπως και ο ΦοΔΣΑ να προκηρύξει τις μόνιμες θέσεις προσωπικού –«για το καλό του τόπου» και οι δύο.

«Η περιφερειακή αρχή στη διαχείριση των απορριμμάτων δεν συγκρούεται ούτε  με φορείς,  ούτε με τους εργαζόμενους, με συμφέροντα συγκρούεται για το καλό του τόπου, και συμφέροντα την πολεμούν.  Πράγματι μαζεύτηκαν πολλά για να είναι τυχαία (σ.σ. φράση που χρησιμοποίησε στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων)» καταλήγει.

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ντοτη3