Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 12-01-2018, 16:04

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Ζαγορίου για το 2018 εγκρίθηκε σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, το απόγευμα της Πέμπτης 11 Ιανουαρίου. Ανέρχεται στο ποσό των  5.664.047,42 ευρώ και όπως σημείωσε ο δήμαρχος Βασίλης Σπύρου, ο οποίος εισηγήθηκε την ψήφισή του, «δείχνει την πραγματική εικόνα του Δήμου», αφού ελέγχεται από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. στο ΥΠΕΣ.

Στον προϋπολογισμό που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, περιλαμβάνονται τα σταθερά, αλλά μειωμένα τα τελευταία χρόνια, έσοδα από τους ΚΑΠ και ΣΑΤΑ, επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών και την Περιφέρεια, από ανταποδοτικά τέλη και άλλα έσοδα, ενώ οι δαπάνες εκτός των λειτουργικών και άλλων, αφορούν σειρά έργων και παρεμβάσεων του Δήμου σε όλους τους τομείς δράσης του. Από πλευράς συμβούλων της αντιπολίτευσης κατατέθηκαν παρατηρήσεις και ενστάσεις.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα