Συντακτης: Βαρβάρα Αγγέλη
Δημοσιευση: 9-10-2019, 14:02
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Μία από τις 17 προτάσεις για την υλοποίηση εφαρμογών «έξυπνης πόλης», που εντάχθηκαν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», είναι αυτή του Δήμου Ζίτσας, με προϋπολογισμό 220.000 ευρώ.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Ζίτσας δίνει λεπτομέρειες για το τι ακριβώς περιλαμβάνει το έργο το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020.

Το έργο λοιπόν αφορά μια ψηφιακή πλατφόρμα που θα παρέχει  δεδομένα και υπηρεσίες προς τους πολίτες, τους επισκέπτες, τις επιχειρήσεις και τα στελέχη του δήμου, για τομείς όπως η διαχείριση απορριμμάτων, η παρακολούθηση των πηγών ρύπανσης της ατμόσφαιρας, η ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων με χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών ανάμεσα στα κτίρια και τις υπηρεσίες του Δήμου, η οργάνωση και διάθεση δεδομένων χρήσεων γης και χωροταξίας, η παρακολούθηση του συνόλου του στόλου των οχημάτων του και η διαχείριση του δικτύου πόσιμου ύδατος με χρήση «έξυπνων υδρομετρητών».

 «Μετά την πιλοτική εφαρμογή της υποδομής  Γεωχωρικών Πληροφοριών (GIS), τον περασμένο Απρίλιο, ο Δήμος μας συνεχίζει να πρωτοπορεί ακολουθώντας τις εξελίξεις στην τεχνολογία εκμεταλλευόμενος πάντα κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο» επισημαίνει ο δήμαρχος Ζίτσας Μιχάλης Πλιάκος σε δήλωσή του. Προσθέτει δε ότι το νέο έργο έρχεται να καλύψει το σύνολο των δραστηριοτήτων ενός Δήμου».  

Σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο του έργου, το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά:

-Εγκατάσταση εξήντα 60 αισθητήρων μέτρησης πληρότητας κάδων σε πραγματικό χρόνο, που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και σε πολυσύχναστα σημεία όπως σχολεία, δημόσια κτίρια, ΚΑΠΗ, εκκλησίες, αγροτικά ιατρεία κλπ.

-Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για την αλληλεπίδραση του Δήμου με τους δημότες, καθώς και με τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες του

-Εγκατάσταση τριών σταθμών παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης αέριων ρύπων και αιθαλομίχλης μέσω μιας ολοκληρωμένης IoT πλατφόρμας παρακολούθησης πολλαπλών μεγεθών χρησιμοποιώντας κόμβους αισθητήρων εξωτερικού χώρου (οι περιβαλλοντικοί σταθμοί θα τοποθετηθούν στην Ελεούσα, στον Άγιο Ιωάννη και στην κοινότητα του Μεγάλου Γαρδικίου)

-Προμήθεια συστήματος που θα παρέχει λειτουργίες ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης με χρήση ψηφιακών υπογραφών και δυνατότητα ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, καθώς και διακίνησης εγγράφων στα διάφορα τμήματα του Δήμου. Το σύστημα θα καλύπτει ανάγκες ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης, ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, ανάκτησης και αναζήτησης εγγράφων, ροής εργασιών μεταξύ των τμημάτων και των υπηρεσιών του Δήμου.

-Την επέκταση της Υπάρχουσας Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών με απώτερο σκοπό τον εμπλουτισμό  της με νέα δεδομένα (π.χ. δεδομένα αισθητήρων μέτρησης, κάδους απορριμμάτων, στίγματα στόλου οχημάτων, θέσεις και δεδομένα υδρομέτρων) αλλά και δεδομένα που δεν έχουν ενταχθεί στην υποδομή (π.χ. σημεία που σχετίζονται με πολιτική προστασία.

-Την επέκταση του συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης του στόλου του Δήμου σε όλα τα οχήματα του, που περιλαμβάνει απορριμματοφόρα, οχήματα πολιτικής προστασίας αλλά και οχήματα εργοταξιακών εργασιών.

-Την τοποθέτηση 50 «έξυπνων» υδρομετρητών σε επιλεγμένη περιοχή της Ελεούσας μέσω των οποίων θα δίνεται η δυνατότητα αυτόματης μέτρησης της κατανάλωσης πόσιμου ύδατος, της συνεχούς παρακολούθησης ώστε να βγαίνουν συμπεράσματα σχετικά με την κατανάλωση αλλά και του εντοπισμού τυχόν διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα