Συντακτης: Βαρβάρα Αγγέλη
Δημοσιευση: 24-07-2019, 23:01
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Ένα «πακέτο» δράσεων και διαχειριστικών μέτρων πρόκειται να υλοποιήσει ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου τα επόμενα χρόνια με τη συνδρομή του ΕΣΠΑ. Ο Φορέας Διαχείρισης θα χρηματοδοτηθεί με σχεδόν 1 εκατ. ευρώ (996.917 ευρώ) από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Η σχετική απόφαση ένταξης των δράσεων εκδόθηκε πριν από τις εκλογές, στις 24 Ιουνίου.

Μέχρι τα τέλη του 2023, θα πρέπει να γίνουν μελέτες όπως η επιστημονική παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας και της βίδρας, η διερεύνηση της κατανομής του μακεδονικού τρίτωνα και των ενδιαιτημάτων του, η έρευνα γενετικής ποικιλότητας του πληθυσμού του ρόμπολου, η μελέτη της μυκοχλωρίδας και των ορχεοειδών του εθνικού πάρκου, ενώ για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία στο εθνικό πάρκο. 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το κομμάτι που αφορά την εφαρμογή αμιγώς διαχειριστικών δράσεων με στόχο την ελάττωση των συγκρούσεων ανθρώπου-άγριας πανίδας, την αντιμετώπιση του φαινομένου χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, την προστασία της καφέ αρκούδας μέσω της μείωσης της θνησιμότητας που οφείλεται στην προσέγγισή της σε οικισμούς, τον περιορισμό των ξενικών ειδών στη λίμνη των Πηγών Αώου, την παρακολούθηση της ορνιθοπανίδας και της δυνατότητας αναπαραγωγής του αργυροπελεκάνου στη λίμνη Πηγών Αώου, τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του τρίτωνα και τη σήμανση των κύριων εισόδων του εθνικού πάρκου και των ζωνών προστασίας.

Το όλο πρόγραμμα αφορά και δράσεις προβολής και ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης των πολιτών, όπως και τη δικτύωση και την ενίσχυση του Φορέα Διαχείρισης με άλλους φορείς, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, σε μια προσπάθεια εξωστρέφειας.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα