Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 7-08-2018, 18:12
ΕΛΛΑΔΑ

Με αφορμή τα πολλά προβλήματα που έχουν προκύψει σε αστικές-περιαστικές περιοχές από τον μεγάλο αριθμό, σε συγκεκριμένα σημεία της χώρας, ημίαιμων χοίρων και αγριόχοιρων, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πήρε μια σειρά αποφάσεις.

Πρακτικά, εγκρίνει τη δίωξη του είδους από τη δημοσίευση της απόφασης μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, οπότε ξεκινάει η επόμενη κυνηγετική περίοδος, με δύο τρόπους: Με «παγάνα», χωρίς δηλαδή κυνηγετικά όπλα και με σκύλους για την εκδίωξη των γουρουνιών και με ελεγχόμενη κάρπωση Εφόσον η προηγούμενη μέθοδος δεν αποδώσει ή κρίνεται ακατάλληλη για την περιοχή ρύθμισης, γίνεται, μόνο σε αυτή την περίπτωση, ελεγχόμενη κάρπωση ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων καθώς και αγριόχοιρων, κατά την οποία δύναται να χρησιμοποιηθούν κυνηγετικοί σκύλοι.

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα πρέπει να συστήσουν συνεργεία με τουλάχιστον δύο δασικούς υπαλλήλους, ένας εκ των οποίων δασοφύλακας, για να επιτηρούν τη δράση, με έμπειρους κυνηγούς, μέλη συνεργαζόμενων με το υπουργείο κυνηγετικών συλλόγων κ.α.

Οι περιοχές ρύθμισης και το όριο κάρπωσης του πληθυσμού θα καθορίζονται με αιτιολογημένη απόφαση της οικείας Δασικής Αρχής, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα πληθυσμού και χωροκατανομής του είδους, δεδομένα προβλημάτων-παραπόνων, στοιχεία του ΕΛΓΑ, την άποψη των τοπικών κτηνιατρικών υπηρεσιών, ατυχήματα και λοιπά συμβάντα.

Τέλος, τονίζεται ότι για πρώτη φορά απαγορεύεται, με πράξη κανονιστικού περιεχομένου, η παροχή τροφής στο είδος σε αστικές, ημιαστικές και περιαστικές περιοχές, καθώς και στις περιοχές που δραστηριοποιούνται συνεργεία δίωξης, «διότι η ρίψη τροφής αποδεδειγμένα προκαλεί την προσέλκυση των ζώων και τη δημιουργία προβλημάτων» αναφέρει το υπουργείο.

Το συλλεγόμενο κρέας θα αποδίδεται δωρεάν σε κοινωνικά παντοπωλεία και σε ιδρύματα της περιοχής με απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από κατάρτιση καταλόγου τέτοιων ιδρυμάτων στην οικεία δασική αρχή.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα