Συντακτης: Γιώργος Πατέλης
Δημοσιευση: 15-06-2017, 12:49
ΕΛΛΑΔΑ


Σε πολυδιάστατη φτώχεια ζει των 39% των παιδιών στην Ελλάδα, ενώ το 25% των παιδιών ζουν σε σχετική εισοδηματική φτώχεια, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση που δημοσίευσε το Ερευνητικό Κέντρο Innocenti της UNICEF. 

Η εν λόγω έκθεση είναι η πρώτη που αξιολογεί την κατάσταση των παιδιών σε 41 χώρες υψηλού εισοδήματος σε σχέση με τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ) που προσδιορίστηκαν ως οι σημαντικότεροι για την παιδική ευημερία.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη χώρα μας:

  • Στους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ) που αφορούν τα παιδιά, η Ελλάδα αποδίδει καλύτερα στον στόχο «Προώθηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης και ισχυρών θεσμών» (3η θέση) και χειρότερα στο στόχο 10 «Μείωση ανισοτήτων» (36η). Πιο συγκεκριμένα:
  • Στην Ελλάδα το 25,5% των παιδιών ζουν σε σχετική εισοδηματική φτώχεια και το 39% σε πολυδιάστατη φτώχεια. Οι κοινωνικές μεταβιβάσεις μειώνουν την εισοδηματική φτώχεια πριν από τις μεταφορές κατά 18%. Αυτό θέτει την Ελλάδα στην 29η θέση σε αυτόν τον στόχο.
  • Στον στόχο για την «πείνα» η Ελλάδα βρίσκεται στην 35η θέση, με το 15,7% των παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών να ζει με έναν ενήλικα που είναι σε επισιτιστική ανασφάλεια και ποσοστό παιδικής παχυσαρκίας 20,9% (το 3ο υψηλότερο).

Ποιοτική εκπαίδευση: Με το 56,7% των 15χρονων να επιτυγχάνουν τη βάση στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες (το 5ο χαμηλότερο ποσοστό) και το 94,9% των παιδιών να συμμετέχουν σε προσχολική εκπαίδευση ένα χρόνο πριν από την έναρξη της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης, η Ελλάδα βρίσκεται στο χαμηλότερο τρίτο της κατάταξης για αυτόν τον στόχο στην 33η θέση.

Αξιοπρεπής οικονομική ανάπτυξη και εργασία: Η Ελλάδα παρουσιάζει χαμηλές επιδόσεις σε αυτόν τον στόχο στην 32η θέση, με το 10,5% των ατόμων ηλικίας 15-19 ετών να μην είναι σε εκπαίδευση, απασχόληση ή σε κατάρτιση και το 11,6% των παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών να ζουν σε νοικοκυριά ανέργων.

Η έκθεση κατατάσσει τις χώρες με βάση τις επιδόσεις τους και διευκρινίζει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι προηγμένες οικονομίες για την επίτευξη παγκόσμιων δεσμεύσεων έναντι των παιδιών.

«Η έκθεση αυτή είναι μια αφύπνιση απέναντι στο γεγονός πως ακόμα και στις χώρες υψηλού εισοδήματος η πρόοδος δεν ωφελεί όλα τα παιδιά», δήλωσε η Sarah Cook, Διευθύντρια του Ερευνητικού Κέντρου Innocenti της UNICEF. «Τα υψηλότερα εισοδήματα δεν οδηγούν αυτομάτως σε βελτίωση των αποτελεσμάτων για όλα τα παιδιά και μπορεί πράγματι να συνοδεύονται από εμβάθυνση των ανισοτήτων. Οι κυβερνήσεις σε όλες τις χώρες πρέπει να αναλάβουν δράση για να διασφαλίσουν ότι τα κενά θα μειωθούν και θα σημειωθεί πρόοδος για την επίτευξη των ΣΒΑ για τα παιδιά.»


200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
espa