Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 22-10-2021, 13:04
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου δίνει μια σειρά οδηγίες για το σωστό τρόπο προμήθειας και διάθεσης του τσίπουρου (βασικά) και άλλων αποσταγμάτων, στα καταστήματα εστίασης.

  • Τα μπουκάλια πρέπει να ανοίγονται μπροστά στον πελάτη
  • Τσίπουρο και τσικουδιά σερβίρονται μόνο συσκευασμένα
  • Το μόνο χύμα ποτό που προσφέρεται σε καταστήματα, είναι το προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων), που θεωρείται διαφορετικό προϊόν από το τσίπουρο και την τσικουδιά, όπως τα ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
  • Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αναγραφή ονομασίας στους τιμοκαταλόγους για τα χύμα προϊόντα εκτός της προαναφερόμενης . Επίσης εκτός της αναγραφής στους τιμοκαταλόγους  «προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων)», θα αναγράφεται και η χώρα προέλευσης καθώς και τα στοιχεία του παραγωγού.   
  • Το τσίπουρο ή η τσικουδιά που τυχόν αναγράφονται στους τιμοκαταλόγους διατίθενται αποκλειστικά ως εμφιαλωμένα.
  • Τα αλκοολούχα ποτά μπορούν να διατίθενται σε ποτήρι από την αρχική συσκευασία στον τελικό καταναλωτή εντός των μονάδων ομαδικής εστίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή, προσφέρονται αποκλειστικά από την αρχική συσκευασία που μπορεί να έχει ήδη ανοιχθεί για την εξυπηρέτηση προηγούμενης παραγγελίας.
  • Απαγορεύεται η μετάγγιση του περιεχομένου ολικά ή μερικά εν μέρει σε άλλη συσκευασία προκειμένου να προσφερθεί στον πελάτη. Κατά την εκτέλεση της παραγγελίας, η μετάγγιση της ανάλογης ποσότητας του ποτού από την αρχική συσκευασία στο ποτήρι πρέπει να γίνεται παρουσία του πελάτη, και να του δίνεται η δυνατότητα να διαβάσει την επισήμανση της.

Η υπηρεσία θα κάνει ελέγχους για να διαπιστώσει αν τηρούνται τα νόμιμα. Οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα γραφεία 103-106 της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και στα τηλέφωνα  26510 87103 – 87104.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
solidus espa