Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 7-05-2019, 14:00
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θετικές καταγράφονται οι προοπτικές αύξησης της ζήτησης δανείων τόσο από ιδιώτες, όσο και από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για πρώτη φορά μετά σχεδόν μια δεκαετία.

Στόχος της Τράπεζας Πειραιώς, στην επανεκκίνηση αυτής της πιστωτικής επέκτασης είναι να χορηγεί 1 στα 3 νέα δάνεια της αγοράς, σύμφωνα με όσα τόνισαν επιτελικά στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς σε ενημερωτική συνάντηση που είχαν με δημοσιογράφους.

Ειδικότερα σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις που παρουσίασαν για το σύνολο της εγχώριας τραπεζικής αγοράς οι κ. κ. Βασίλειος Κουτεντάκης, ανώτερος γενικός διευθυντής λιανικής τραπεζικής, Γιάννης Γραμματικός, αναπληρωτής γενικός διευθυντής τραπεζικής μικρών επιχειρήσεων, συστημάτων πληρωμών και δανείων λιανικής και Γρηγόρης Τζανέτος, ανώτερος διευθυντής προϊόντων πιστοδοτήσεων ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων, ανέφεραν ότι οι νέες χορηγήσεις στο σύνολο της αγοράς κατά το 2018 ανήλθαν στα 400 εκατ. ευρώ περίπου στα στεγαστικά δάνεια, σε περίπου 500 εκατ. ευρώ στα καταναλωτικά δάνεια και σε περίπου 650 εκατ. ευρώ στα δάνεια προς μικρές / μεσαίες επιχειρήσεις. 

Η αύξηση χορήγησης νέων δανείων της αγοράς 2018 σε σύγκριση με το 2017 για τα στεγαστικά (μαζί με το πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ Οίκον») είναι περίπου 35%, για τα καταναλωτικά περίπου 40% και για τις μικρές/μεσαίες, περίπου 50%.

 

Ενίσχυση μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας

Όπως επισημάνθηκε η σαφής βελτίωση των οικονομικών συνθηκών που αποτυπώνεται στην αύξηση του ΑΕΠ, στη βελτίωση των δεικτών καταναλωτικής εμπιστοσύνης, στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, αλλά και στο αυξημένο ποσοστό διενέργειας μεσομακροπρόθεσμων αγορών από τα νοικοκυριά, δημιουργούν θετικές προοπτικές για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, η έντονη και συνεχής βελτίωση των προοπτικών και της αντίστοιχης αύξησης του κύκλου εργασιών σε κύριους κλάδους της οικονομίας, με ιδιαίτερη αναφορά στον τουρισμό, στον πρωτογενή τομέα, στην μεταποίηση, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και στις νέες τεχνολογίες ενισχύουν περαιτέρω την ανάληψη επενδυτικών σχεδίων.

Ταυτόχρονα, σημαντική παράμετρος ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας είναι η ενεργοποίηση και απορρόφηση πληθώρας ευρωπαϊκών προγραμμάτων σημαντικού προϋπολογισμού, όπου ενδεικτικά αναφέρονται ότι κατά το 2018 ανακοινωθήκαν και βγήκαν αποφάσεις υπαγωγής μέσω ΤΕΠΙΧ Ι (ενδιάμεσο) δράσεις προϋπολογισμού 384 εκατ. ευρώ, μέσω COSME 500 εκατ. ευρώ και ΕΣΠΑ 700 εκατ.ευρώ.

Επίσης κατά το 2019, όπως αναφέρθηκε, έχουμε την έναρξη του ΤΕΠΙΧ ΙΙ με προϋπολογισμό 915 εκατ. ευρώ συνέχιση του προγράμματος COSME και συνέχιση του ΕΣΠΑ με επιπλέον προϋπολογισμό 860 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι ειδικά για το ΕΣΠΑ ο συνολικός προϋπολογισμός περιόδου 2016-2019 ανέρχεται σε 2,64 δισ. ευρώ.

 

Αλλαγή κλίματος στην αγορά ακινήτων

Από το 2008 - 2015 υπήρξε μείωση επενδύσεων κατά 95%, μείωση αδειών κατά 83%, μείωση συναλλαγών κατά 89% καθώς και μείωση τιμών ακινήτων κατά 41%. 

Επίσης υπήρξε μείωση ενοικίων κατά 22%, μείωση επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ από 10% σε 0,6% καθώς και μείωση αποδόσεων ακινήτων (τιμή /ενοίκιο) από 97,9% σε 68,3% μεταξύ 2008 και 2016. 

Η εικόνα, σύμφωνα με εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν, αλλάζει καθώς τα τελευταία δύο έτη παρουσιάζεται αυξημένη κινητικότητα στην αγορά ακινήτων με αύξηση στις αγοραπωλησίες (2017 σε σχέση με 2016: 15,3% και 2016 σε σχέση με 2015: 11%). Έχουμε επίσης αύξηση τιμών ακινήτων κατά 1,7% το 2018 / 2017 πανελλαδικά και 2,4% στην Αττική καθώς και αύξηση ενοικίων κατά 8,4% το 2018 / 2017. Επίσης αύξηση κατά 16% οικοδομικών αδειών (Ιούνιος 2018 / Ιούνιος 2017) και αύξηση αποδόσεων ακινήτων (τιμή / ενοίκιο) από 68,3% ε 72,5% μεταξύ 2016 και 2018.

Οι επενδύσεις σε ακίνητα τείνουν να προσεγγίζονται πλέον ως αποδοτικότερες άλλων σταθερών μορφών επένδυσης, πχ προθεσμιακές καταθέσεις, σε συνδυασμό με την αύξηση της απόδοσης των ενοικίων αλλά και το χαμηλό ακόμα κόστος κτήσης ακινήτων, στοιχείο το οποίο μπορεί δυνητικά να δημιουργήσει πρόσθετες υπεραξίες. Αύξηση των επενδύσεων αυτών κατά 17,2% το 2018/2017.

Η νέα τάση εκμετάλλευσης κατοικιών μέσω AIRBNB δημιουργεί ευκαιρίες για χορήγηση στεγαστικών δανείων για την απόκτηση ή και την επισκευή κατοικιών, αναφέρθηκε επίσης, Πελάτες με αποταμιεύσεις φαίνεται να επιθυμούν να επενδύσουν σε κάποιο ακίνητο σε συνδυασμό με κάποιο δανεισμό, ενώ πελάτες που μέχρι σήμερα αγόραζαν μόνο με μετρητά αλλά λόγω των κοινωνικών συνθηκών επιθυμούν να μην διαθέσουν το σύνολο των αποταμιεύσεων τους σε επενδύσεις ακινήτων, επιλέγουν με αυξητικό ρυθμό τον δανεισμό.

Στον τομέα των στεγαστικών δανείων παρατηρείται αύξηση δανείων κατά 43% το 2018 σε σχέση με τα το 2016, ενώ στην καταναλωτική πίστη σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα καταναλωτικά δάνεια ως μέσο για να καλύψουν τις ανάγκες τους αντί να ξοδέψουν τις αποταμιεύσεις τους, τις οποίες δύσκολα πλέον μπορούν να αντικαταστήσουν.


Νέο μοντέλο τιμολόγησης

Η Τράπεζα Πειραιώς θα εφαρμόσει, πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες χορήγησης καταναλωτικών δανείων και μικρών επιχειρηματικών δανείων μέσω του δικτύου των καταστημάτων της, υιοθετώντας την πλέον σύγχρονη τεχνολογία για την αξιολόγηση των πιστωτικών κινδύνων, υπογραφή των συμβατικών εντύπων με χρήση ψηφιακών πρωτοκόλλων και εκταμιεύοντας αυτόματα το δάνειο.

Τόσο για τα καταναλωτικά όσο και για τα στεγαστικά δάνεια, η Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζοντας ότι κάθε πελάτης είναι διαφορετικός, υιοθετεί ένα νέο μοντέλο τιμολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους πιστωτικής συμπεριφοράς του πελάτη καθώς και παράγοντες διαμόρφωσης του κόστους. Ως αποτέλεσμα, ο νέος τρόπος τιμολόγησης είναι απόλυτα προσωποποιημένος, ενώ παράλληλα δίνει στον πελάτη την δυνατότητα να διαμορφώσει το επιτόκιο δανεισμού και κατ' επέκταση το ποσό της δόσης που θα πληρώνει.

ComCom
200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα