Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 17-07-2018, 07:47
ΕΛΛΑΔΑ

Την Εθελοντική Εθνική Αξιολόγηση (VNR) της Ελλάδας για την πρόοδο επίτευξης των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ, παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (High Level Political Forum - HLPF) που πραγματοποιείται από τις 9 έως τις 18 Ιουλίου 2018, στην έδρα του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Φάμελλος μίλησε για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο προς την κατεύθυνση υλοποίησης των SDGs.

Αναφέρθηκε ειδικότερα:

α) στον θεσμικό μηχανισμό που διαμορφώθηκε για τη διασφάλιση υψηλής πολιτικής δέσμευσης, αλλά και για τον κοινωνικό διάλογο για την επιτυχή εφαρμογή των SDGs,

β) στις κυβερνητικές πολιτικές που προωθούνται και συνδυάζονται με την επίτευξη των SDGs στον κοινωνικό και οικονομικό πυλώνα,

γ) στα βασικά μέσα εφαρμογής και παραδείγματα ολοκληρωμένης διασύνδεσης πολιτικών και

δ) στα επόμενα βήματα που έχουν δρομολογηθεί, όπως η εκπόνηση ενός Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής των SDGs που θα συνδέεται με τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Ελλάδας και τη μεγαλύτερη εμπλοκή του κοινοβουλίου στην παρακολούθηση εφαρμογής των Στόχων.

Ο αν. υπουργός διατύπωσε την αποφασιστικότητα της χώρας να εφαρμόσει την Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους 17 SDGs, δεδομένου ότι παρέχουν ένα φιλόδοξο πλαίσιο για μετασχηματισμό προς μια νέα, δίκαιη και βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία, που διασφαλίζει την ισορροπία μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης, καθώς επίσης και για την προστασία του περιβάλλοντος και του μοναδικού οικολογικού πλούτου της χώρας.

Τόνισε, επίσης, ότι η αρχή της «ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς» που διέπει την Ατζέντα 2030 στο σύνολό της αποτελεί υψηλή πολιτική προτεραιότητα για την Ελλάδα, η οποία εξέρχεται από μια περίοδο παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, με απώτατο σκοπό τον επαναπροσδιορισμό των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας, υπό το πρίσμα των SDGs και προς όφελος της παρούσας και των μελλοντικών γενεών.

Ο κ. Φάμελλος έκανε ειδική εκτενή αναφορά στην υλοποίηση των SDGs, στους οποίους εστιάζει το φετινό HLPF και οι οποίοι είναι «περιβαλλοντικής φύσεως», καθώς αφορούν θέματα βιώσιμης διαχείρισης νερού, ενέργειας, βιώσιμων πόλεων και οικισμών, βιώσιμων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης και προστασίας χερσαίων οικοσυστημάτων (SDGs 6, 7, 11, 12, 15).

Στην παρουσίαση του VNR της χώρας, συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (ΟΚΕ) Γιώργος Βερνίκος και η επικεφαλής της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, βουλευτής Κατερίνα Ιγγλέζη, προκειμένου να αναδειχθεί η συνεργασία της κυβέρνησης με το σύνολο των κοινωνικών εταίρων και θεσμών για την επίτευξη των Στόχων, στο πλαίσιο μιας συνολικής εθνικής προσπάθειας, που αφορά το σύνολο των φορέων, θεσμών και πολιτών.

Ο κ. Βερνίκος τόνισε, από την πλευρά του, τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην επιτυχή υλοποίηση των SDGs, αναφερόμενος στον εκτενή διάλογο που πραγματοποιεί η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας, ενώ η κ. Ιγγλέζη ανέλυσε εν συντομία τον ρόλο του κοινοβουλίου στην παρακολούθηση της εφαρμογής των Στόχων, μέσω του έργου των μόνιμων επιτροπών του.

Πηγή: ΑΠΕ
200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
solidus espa