Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 22-09-2022, 15:27
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Το ΤΕΕ-τμήμα Ηπείρου παρατηρεί μερικά προβληματικά σημεία στο Κτηματολόγιο, βάσει αναφορών των μηχανικών από όλη την Ήπειρο, μετά την ανάρτηση και προανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων στην περιοχή.

Εκτός από τα πολύ τεχνικά ζητήματα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παρατηρήσεις για τις ασυμφωνίες στην οριοθέτηση οικισμών, αλλά και ζητήματα που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ιωαννιτών, μέχρι τα όριά του, αλλά και στον Δήμο Ζίτσας.

Το ΤΕΕ σημειώνει στην ανακοίνωσή του, ότι η διοικούσα επιτροπή πήρε την πρωτοβουλία να συγκαλέσει ανοιχτή συνεδρίαση «ώστε να καταγραφούν όλα τα παραπάνω προβλήματα, που αφορούν την αρχική ανάρτηση του κτηματολογίου, σε σχέση με τις συντεταγμένες των κορυφών των ορίων τους, το εμβαδόν τους και την εφαρμογή των γειτνιαζόντων προς αυτές κοινόχρηστων χώρων (δρόμων, πλατείες, κλπ) και να σταλούν στην επιβλέπουσα αρχή».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα προβλήματα είναι εντονότερα για τις περιοχές όπου δεν υπάρχει προανάρτηση και «εάν δεν διορθωθούν αυτοδικαίως από τους μελετητές οι αστοχίες, οι ιδιοκτήτες που δεν θα αντιληφθούν εγκαίρως τα προβλήματα που δημιουργούνται στις ιδιοκτησίες τους, θα πρέπει να απευθυνθούν στις Δευτεροβάθμιες Επιτροπές, γεγονός που θα τους δημιουργήσει αργότερα πολλά προβλήματα, τα οποία για να επιλυθούν θα απαιτηθεί μεγαλύτερη δυσκολία συμπεριλαμβάνοντας φυσικά και το αντίστοιχο αυξημένο κόστος».

Το ΤΕΕ ζητάει να τίθενται σε προτεραιότητα τα τοπογραφικά διαγράμματα που εκπονήθηκαν μηχανικούς, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα σύνταξης, με συντεταγμένες  κορυφών ακινήτων σε Ε.Γ.Σ.Α. 87 τόσο στην ανάρτηση όσο και στην  προανάρτηση.

Σύμφωνα με το ΤΕΕ, τα ζητήματα που καταγράφηκαν είναι τα εξής:

               1) Σε οικισμούς χωρίς σχέδιο ή διανομή.
Αρκετές  φορές δεν τηρήθηκαν τα υποβληθέντα ακριβή τοπογραφικά διαγράμματα που  εκπονήθηκαν από Τοπογράφους Μηχανικούς, με συντεταγμένες κορυφών  ακινήτων σε Ε.Γ.Σ.Α.87 και αποτυπώνουν τα υλοποιημένα όρια μεταξύ των  ιδιοκτησιών.
               2) Σε οικισμούς με διανομή συνοικισμού
Δεν  τηρήθηκαν τα υποβληθέντα ακριβή Τοπογραφικά διαγράμματα που εκπονήθηκαν  από τοπογράφους μηχανικούς, με συντεταγμένες κορυφών ακινήτων σε  Ε.Γ.Σ.Α. 87 και αποτυπώνουν τα υλοποιημένα όρια μεταξύ των ιδιοκτησιών,  παρά «εφήρμοσαν» τα θεωρητικά όρια της διανομής, τα οποία προφανώς δε  μπορούν να υποκαταστήσουν τα επί πολλές δεκαετίες υλοποιημένα όρια  (μανδρότοιχους, κτίσματα, κ.λπ).
Είναι προφανές ότι τα υλοποιημένα  όρια (όπως άλλωστε ορίζουν και όλες οι προδιαγραφές παρόμοιων μελετών)  μπορούν να μεταβληθούν μόνον όταν: α) Υπάρχει συμβολαιογραφική πράξη  μεταξύ δύο ομόρων ιδιοκτησιών για κοινή αποδοχή θεωρητικού ορίου  διαφορετικού από το υλοποιημένο. β) Όταν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική  απόφαση για καθορισμό ορίων μεταξύ των ομόρων και γ) Υπάρχει κατάληψη  δημόσιας έκτασης. Επιπροσθέτως μιλάμε για αστικά ακίνητα που ισχύει το  αστικό δίκαιο.
               3) Σε αγροκτήματα χωρίς διανομή
Αρκετές  φορές δεν τηρήθηκαν τα υποβληθέντα ακριβή τοπογραφικά διαγράμματα που  εκπονήθηκαν από τοπογράφους μηχανικούς, με συντεταγμένες κορυφών  ακινήτων σε Ε.Γ.Σ.Α. 87 και αποτυπώνουν τα υλοποιημένα όρια μεταξύ των  ιδιοκτησιών.
               4) Σε αγροκτήματα με διανομή
                4α) Δεν τηρήθηκαν τα υποβληθέντα ακριβή τοπογραφικά  διαγράμματα που εκπονήθηκαν από τοπογράφους μηχανικούς, με συντεταγμένες  κορυφών ακινήτων σε Ε.Γ.Σ.Α. 87 και αποτυπώνουν τα υλοποιημένα όρια  μεταξύ των ιδιοκτησιών, παρά «εφήρμοσαν» τα θεωρητικά όρια της διανομής,  τα οποία προφανώς δε μπορούν να υποκαταστήσουν τα επί πολλές δεκαετίες  υλοποιημένα όρια (μανδρότοιχους, κτίσματα κ.λπ).
Είναι προφανές  ότι τα υλοποιημένα όρια (όπως άλλωστε ορίζουν και όλες οι προδιαγραφές  παρόμοιων μελετών) μπορούν να μεταβληθούν μόνον όταν: α) Υπάρχει  συμβολαιογραφική πράξη μεταξύ δύο ομόρων ιδιοκτησιών για κοινή αποδοχή  θεωρητικού ορίου διαφορετικού από το υλοποιημένο. β) Όταν υπάρχει  τελεσίδικη δικαστική απόφαση για καθορισμό ορίων μεταξύ των ομόρων και  γ) Υπάρχει κατάληψη δημόσιας έκτασης
Σε πολλές περιπτώσεις δε, δεν  ισχύουν και τα ισχύοντα της αγροτικής νομοθεσίας, αφού πολλά  αγροκτήματα είναι ιδιοκτησίες και όχι κληροτεμάχια και σε άλλα υπάρχει  άρση αγροτικής νομοθεσίας λόγω ανωμάλων δικαιοπραξιών, αλλά σε κάθε  περίπτωση, όταν δεν υπάρχει διένεξη μεταξύ ομόρων και αποδέχονται  σιωπηρώς τα μεταξύ τους υλοποιημένα όρια, δε μπορούμε να τα αγνοήσουμε  και να τα μεταβάλλουμε «εφαρμόζοντας» την εκάστοτε διανομή.
                4β) Δεν εφαρμόσθηκαν σωστά οι κατά τόπους διανομές, αφού δεν  έγινε οριοθέτηση με τα τριγωνομετρικά, τις πολυγωνικές στάσεις και τα  ορόσημα της αντιστοίχου διανομής και δια μετασχηματισμού να αποδοθούν  στο σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. 87.
               5) Δεν ελήφθησαν υπόψη οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες.
Συγκεκριμένα  οι περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ΑΔ με την ισχύουσα πλέον  νομοθεσία, δε θα πρέπει στην ανάρτηση του Κτηματολογίου να αναφέρονται  ως δασικές εκτάσεις. Τα στοιχεία ανάρτησης και προανάρτησης θα έπρεπε να  έχουν συμπεριλάβει τη νέα νομοθεσία για τις δασικές εκτάσεις που ισχύει  πριν την έναρξη τους.
               6) Οριοθετήσεις οικισμών
Παρουσιάζονται  μεγάλες αποκλίσεις στις οριοθετήσεις των οικισμών σε σχέση με τα  κατατεθειμένα πρόσφατα τοπογραφικά διαγράμματα που εκπονήθηκαν από  τοπογράφους μηχανικούς, με συντεταγμένες κορυφών ακινήτων σε Ε.Γ.Σ.Α. 87  και τα οποία αποτυπώνουν την ακριβή κατάσταση.
               7)  Υπάρχουν αποκλίσεις στην εφαρμογή των γεωμετρικών δεδομένων της εθνικής  οδού Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας στις περιοχές της Βουνοπλαγιάς και της  Ελεούσας, σε σχέση με τις όμορες ιδιοκτησίες.
               8)  Τέλος υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις της εφαρμογής ΘΕΑΣΗ σε σχέση με την  πραγματικότητα και επειδή στην φάση της συλλογής στοιχείων των  ιδιοκτησιών οι πολίτες είχαν την δυνατότητα να δηλώσουν  την ιδιοκτησία  τους βάση εντοπισμού που γινόταν α) από τα γραφεία Κτηματογράφησης, β)  από μη εξειδικευμένο μηχανικό και γ) από τους ίδιους.


200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα