Συντακτης: Βαρβάρα Αγγέλη
Δημοσιευση: 23-02-2021, 15:37
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Στην ακύρωση της απόφασης του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Ηπείρου για τη μελέτη και τους όρους δημοπράτησης της υπηρεσίας που αφορά τη λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων με προϋπολογισμό 25,9 εκατ. ευρώ και με δικαίωμα προαίρεσης 37,1 εκατ. ευρώ (για χρονική διάρκεια 7+3 έτη) προχώρησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έκρινε ότι η απόφαση του ΦοΔΣΑ «στερείται πλήρους και επαρκούς αιτιολογίας, αναφορικά με τον καθορισμό του συμβατικού αντικειμένου της υπό κρίση διαγωνιστικής διαδικασίας». Το σκεπτικό της ακυρωτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προκύπτει από τα όσα καταγράφονται σε αυτήν, βασίζεται σε έναν συνδυασμό των ετήσιων ποσοτήτων απορριμμάτων, του ορίου κάτω από το οποίο ο όποιος εργολάβος θα πληρώνεται περισσότερο και των δεσμεύσεων που απορρέουν από το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) περί αύξησης του ποσοστού ανακύκλωσης κ.λπ.

Στη μελέτη του διαγωνισμού, ο ΦοΔΣΑ αναφέρεται σε 105.000 τόνους σύμμεικτων απορριμμάτων ετησίως. Όπως σημειώνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εφόσον οι ετήσιες ποσότητες απορριμμάτων «πέσουν» κάτω από 105.000 τόνους, τότε η αμοιβή του αναδόχου θα αυξάνεται κατά 7,5% επί της τιμής μονάδας για κάθε 10.000 λιγότερους τόνους. «Κατ’ αυτόν τον τρόπο όχι μόνο δεν λαμβάνεται υπόψη η μείωση των αποβλήτων που προβλέπεται με το ΕΣΔΑ, αλλά η προϋπολογισθείσα με την εγκριθείσα μελέτη ποσότητα τίθεται και ως όριο, μείωση του οποίου και μέχρι της ποσότητας των 105.000 tn σύμμεικτων, συνεπάγεται αύξηση της αμοιβής του αναδόχου…» αναφέρεται.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν αποδέχτηκε τα επιχειρήματα του ΦοΔΣΑ ότι στη διακήρυξη «έχει τεθεί ένα ανώτατο όριο σύμφωνα με τις πραγματικά παραγόμενες ποσότητες των αστικών στερεών αποβλήτων  όπως προκύπτει από τα ζυγολόγια, όπως και ότι η αμοιβή του αναδόχου θα γίνεται με βάσει τις πραγματικά μεταφερόμενες ποσότητες, δηλαδή σε ευρώ ανά τόνο απορριμμάτων». Τα επιχειρήματα αυτά κρίθηκαν αβάσιμα.

Παράλληλα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση απέρριψε τις προσφυγές κατά της απόφασης του ΦοΔΣΑ που είχαν ασκήσει οι Δήμοι Ιωαννιτών, Ζίτσας και Πρέβεζας (με διάφορα επιχειρήματα ο καθένας) για τυπικούς λόγους. Οι προσφυγές θα έπρεπε να ασκηθούν όχι στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση αλλά στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών…

Η όλη εξέλιξη δεν είναι καλή για τον ΦοΔΣΑ Ηπείρου, ο οποίος προσπαθεί να αποδείξει ότι μπορεί να χειριστεί την υπόθεση της διαχείρισης των απορριμμάτων. Και με δεδομένο ότι ο ΦοΔΣΑ κινείται σε μια «περιοχή» την οποία… διεκδικεί η Περιφέρεια Ηπείρου. Ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης έχει ταχθεί υπέρ ενός μικτού συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων, με τη συμμετοχή όχι μόνο των Δήμων, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, αλλά και της Περιφέρειας. Και σε πολιτικό επίπεδο, οι «διεκδικήσεις» δεν βοηθούν…

Το ερώτημα είναι πια τι θα κάνει ο ΦοΔΣΑ: Αν θα ασκήσει ένσταση στην αρμόδια επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή αν θα προχωρήσει σε νέα απόφαση διασφαλίζοντας αυτή τη φορά τους καλύτερους δυνατούς όρους δημοπράτησης.  

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα