Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 30-06-2020, 12:26
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το πρόγραμμα επιδότησης τόκων για επιχειρήσεις, παρουσίαζε αρκετά προβλήματα εξ αρχής, παρά την πολλή «διαφήμιση» από κυβερνητικής πλευράς.

Τώρα, παρουσιάζει κάποια ακόμα και τα επισημαίνει ο κυβερνητικός βουλευτής Σταύρος Καλογιάννης με σχετική του ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.

Μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι επιχειρήσεις που λειτουργούν κανονικά, αλλά κατατάσσονται στις προβληματικές λόγω αποσβέσεων παγίων κ.α., δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα.

Επισημαίνει ότι το Υπουργείο Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεωρεί τους σχετικούς κανονισμούς, εξάλειψε για το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής την προϋπόθεση αυτή, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να ενταχθούν στο μέτρο και νέοι δικαιούχοι.

Ο κ. Καλογιάννης ερωτά τον υπουργό εάν προτίθεται να προχωρήσει στην εξάλειψη του όρου αποκλεισμού των «προβληματικών» επιχειρήσεων από το μέτρο επιδότησης των τόκων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εάν προτίθεται να διερευνήσει την επέκταση του χρονικού διαστήματος επιδότησης από τρείς σε έξι μήνες, και εάν υπάρχει δυνατότητα, για τις επιχειρήσεις που είχαν αποκλειστεί από το μέτρο της επιδότησης με βάση τα ανωτέρω, να υποβάλλουν αίτηση με αναδρομική ισχύ και για διάστημα έξι μηνών, σε περίπτωση που πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια που έχει θέσει το υπουργείο.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα