Συντακτης: Βαρβάρα Αγγέλη
Δημοσιευση: 21-01-2022, 13:58
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Μετά από αρκετή καθυστέρηση και αρκετά πηγαινέλα της αλληλογραφίας, η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου ενέκρινε τη διακήρυξη για το «Πράσινο Σημείο» του Δήμου Ιωαννιτών.

Το σημαντικό αυτό έργο για τη διαχείριση των απορριμμάτων είχε ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» τον Μάρτιο του 2021, με προϋπολογισμό 967.000 ευρώ.

Το «Πράσινο Σημείο» θα κατασκευαστεί σε έκταση 30 στρεμμάτων στην περιοχή της Ανατολής (κοντά στη λεωφόρο Νιάρχου). Η λειτουργία του θα βασίζεται στη συμμετοχή των πολιτών και σκοπεύει στην ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών.

Το «Πράσινο Σημείο» θα προσφέρει τη δυνατότητα χωριστής συλλογής μιας σειράς υλικών τα οποία μπορεί να οδηγηθούν προς ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση. Τα υλικά θα προσκομίζονται από τους χρήστες και θα αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα συλλογής διαφόρων χαρακτηριστικών ανάλογα την περίπτωση.

Το έργο προβλέπει διαμόρφωση του χώρου, έργα υποδομής, ηλεκτρομηχανικές εγκαταστάσεις, οδοποιία, προμήθεια εξοπλισμού.

Το «Πράσινο Σημείο» θα έχει δυναμικότητα 7.695 τόνων ετησίως.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα