Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 3-08-2016, 09:23
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Στο πλευρό του ΦΟΔΣΑ Ηπείρου στέκεται η Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία για το θέμα της μεταφοράς των σκουπιδιών της Λευκάδας, καλώντας μάλιστα τους πολίτες να αντιδράσουν και χαρακτηρίζοντας την απόφαση «διορισμένων διευθυντών» όπως χαρακτηρίζει τους εκτελούντες χρέη γενικών γραμματέων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, «αυθαίρετη». Προσπερνώντας την ανακρίβεια της παράταξης περί «διορισμένων» καθότι πρόκειται για διοικητικούς υπαλλήλους και όχι για πολιτικά πρόσωπα όπως πριν, η Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία προτείνει και το δικαστικό τρόπο αντίδρασης: καλεί τους αυτοδοικητικούς να προσφύγουν με ασφαλιστικά μέτρα κατά της απόφασης, για να κερδίσουν χρόνο.
 «Η άρνηση των μελών του ΦΟΔΣΑ Ηπείρου να αποδεχτούν τετελεσμένα γεγονότα, κινείται προς την ορθή κατεύθυνση και βρίσκει την παράταξή μας αλληλέγγυα. Πρέπει να επιμείνουν σ αυτή την απόφασή τους, για να αποτραπεί κάθε ενέργεια που θα επιβαρύνει την περιοχή μας από την ‘φιλοξενία’ απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας». Σημειωτέον ότι στην παράταξη συμμετέχει και ο Σπύρος Κωνσταντόπουλος, τελευταίος πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Ιωαννίνων και μέλος του περφιερειακού διαχειριστικού οργάνου.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα