Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 21-06-2018, 21:00
ΗΠΕΙΡΟΣ

Το ΤΕΙ Ηπείρου επιχαίρει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης νέων διευθυντών με τη διαδικασία της αξιολόγησης και αφήνει αιχμές για τους συνδικαλιστές: 

«Με το αποτύπωμα της αξιοκρατίας, και παρά τις πιεστικές αντιδράσεις της καθεστηκυίας διοικητικής αντίληψης, όπως αυτή εκφράστηκε κυρίως από τις επανειλημμένες συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις, ολοκληρώθηκε η διαδικασία κρίσεως και επιλογής των διευθυντικών στελεχών στις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Ηπείρου, μια διαδικασία σταθμός, και πυξίδα για το μέλλον του ελληνικού δημοσίου τομέα» αναφέρει.

Η ανακοίνωση που πρακτικά ευθυγραμμίζει τη διοίκηση του ΤΕΙ με τις κυβερνητικές θέσεις, έχει να κάνει με την προσφυγή υποψηφίου που αρχικά αποκλείστηκε από τη διαδικασία ανάδειξης διευθυντών, γιατί αρνήθηκε να συμμετάσχει στην αξιολόγηση. Η υπόθεση πήγε στο δικαστήριο και στο μεταξύ, ο υποψήφιος αποσύρθηκε, με τη θέλησή του, σύμφωνα με τα συνδικαλιστικά όργανα, από τη διαδικασία.

Στις τρεις διευθύνσεις του ΤΕΙ Ηπείρου τοποθετήθηκαν από το πρυτανικό συμβούλιο, κατά τη σειρά κατάταξης και επιλογής οι Αλεξάνδρα Στράτη-Βάντζου στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, η Κυριακούλα Κουτσούμπα στη διεύθυνση Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και ο Δημήτριος Βασιλειάδης στη διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Πληροφορικής και Δομών.




200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
kaissa 2