Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 11-02-2017, 11:10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα κατάρτισης σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και τη DEKRA Αkademie GmbH υλοποιεί πιλοτικά ο ΟΑΕΔΤο πρόγραμμα «Dual 2+1» απευθύνεται σε αποφοίτους ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ της ειδικότητας του Τεχνίτη Μαγειρικής Τέχνης.

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια έως εννέα μήνες, εκ των οποίων οι τρεις  μήνες αφορούν στην θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση και οι έξι μήνες στην πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι απόφοιτοι και απόφοιτες των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ που έχουν γεννηθεί μεταξύ των ετών 1992 έως και 1997 και έχουν λάβει πτυχίο Μαγειρικής Τέχνης. Οι καταρτιζόμενοι κατά την περίοδο της πρακτικής άσκησης θα αμείβονται από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης «Dual 2+1» απευθύνεται στους/ις αποφοίτους/ες ειδικοτήτων στον τομέα του Τουρισμού των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ και θα αφορά τη δημιουργία ενός τμήματος 30 ατόμων (το μέγιστο). 

Κριτήρια επιλογής Δικαίωμα εγγραφής στο παραπάνω πρόγραμμα έχουν οι απόφοιτοι/ες των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

1.    Να έχουν λάβει πτυχίο Τεχνίτη Μαγειρικής Τέχνης από τις ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ. 

2.    Να έχουν γεννηθεί τα έτη 1992 έως 1997. 

3.    Να έχουν καλή γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά). 

4.    Να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή εξασφαλισμένη αναβολή στράτευσης έως τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης. 

5.    Να έχουν συμμετάσχει σε προσωπική συνέντευξη και αξιολόγηση. 

6.    Να προσκομίσουν βεβαίωση αποδοχής για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, αφού ολοκληρώσουν επιτυχώς την συνέντευξη και αξιολόγηση. 

Το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης «Dual 2+1» θα υλοποιηθεί από το ΚΕΚ/ΟΑΕΔ Αθηνών κάνοντας χρήση των εγκαταστάσεων και των εργαστηρίων της ΕΠΑΣ Καλαμακίου, καθόσον διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία λόγω της υλοποίησης των Προγραμμάτων Π.Σ.Ε.Κ.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν, από Δευτέρα 13 έως Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, ώρες 08:00 έως 15:00, στην ταχ. δ/νση: ΟΑΕΔ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ, Δ/νση Α3, Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56, Άλιμος, με την ένδειξη για το πρόγραμμα «Dual 2+1» τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Έντυπο Αίτησης
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Τίτλο Σπουδών (φωτοαντίγραφο)
  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (φωτοαντίγραφο)
  • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (φωτοαντίγραφο)
  • Βεβαίωση εκπληρωμένων στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης (φωτοαντίγραφο)
  • Πιστοποιητικό υγείας (φωτοαντίγραφο)
  • Φωτογραφίες (3)
  • και για την περίπτωση μοριοδότησης το Δελτίο ανεργίας, αν υπάρχει (φωτοαντίγραφο)

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη του ΟΑΕΔ: Πρόσκληση Dual 2+1.pdf

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα