Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 1-06-2016, 03:05
ΓΙΑΝΝΕΝΑΔιευκρινίσεις για τα δικαιώματα των ανέργων δίνει ο Συμπαραστάτης του Πολίτη στην Περιφέρεια Ηπείρου, Αποστόλης Οικονόμου, ενημερώνοντας ότι σύντομα, η υπηρεσία θα μπορεί να δίνει τις σχετικές πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους, παραθέτοντας και τη σχετική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, διευκρινίζει ότι οι μισθωτοί των οποίων καταγγέλθηκε ή έληξε η σύμβαση εργασίας, δικαιούνται επιδόματος ανεργίας, το οποίο λαμβάνουν εφόσον υπέβαλαν αίτηση στον ΟΑΕΔ εντός 60 ημερών από την ημερομηνία απόλυσής τους. Οι μακροχρόνια άνεργοι των παραπάνω κατηγοριών ηλικίας 20 έως 60 ετών, εφόσον εξάντλησαν την επιδότηση ανεργίας και το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ, δικαιούνται επιδόματος από τον ΟΑΕΔ, εφόσον υπέβαλαν αίτημα εντός προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της καταβολής του επιδόματος τακτικής ανεργίας.

  • Ακόμα, οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας μέχρι 29 ετών, δικαιούνται ειδικό επίδομα εφόσον έχουν αποφοιτήσει από δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα και έχουν λάβει τίτλο σπουδών οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας.
  • Οι μισθωτοί που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα από τον εργοδότη τους, κατά τη διάρκεια αυτής δικαιούνται επιδόματος από τον ΟΑΕΔ (ως 3 μήνες κάθε έτος), ύψους 10% των τακτικών αποδοχών τους των δύο τελευταίων μηνών σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
  • Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι ασφαλισμένοι στους φορείς ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, δικαιούνται βοηθήματος ανεργίας εφόσον διέκοψαν το επάγγελμά τους μετά την 1-1-2012 και υπέβαλαν αίτηση στον ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους.
  • Οι άνεργοι άνδρες ηλικίας άνω των 60 ετών και γυναίκες άνω των 55 ετών, με δελτίο ανεργίας ενεργό για 12 μήνες, μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης, προκειμένου να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις θεμελίωσης της σύνταξής τους στο ΙΚΑ.Σε αυτή την περίπτωση οι αιτήσεις υποβάλλονται στα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΙΚΑ.
200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα