Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 28-03-2017, 10:05
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Την αποτίμηση της δράσης του κάνει ο Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Ηπείρου με την έκθεση για το 2016. Η έκθεση είναι κατά τα δύο τρίτα τυπική, καθώς περιέχει την κείμενη νομοθεσία, την προϊστορία σχετικών διατάξεων και πρωτοβουλιών κ.λπ. Στατιστικά, ο Συμπαραστάτης ασχολήθηκε με 91 υποθέσεις αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, 63 για ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα, 32 εργασιακά θέματα και εργατικές διαφορές, 46 σχετικές με δημοτικές υπηρεσίες, 14 υποθέσεις που αφορούν την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 61 υποθέσεις δημοσίων οργανισμών και υπουργείων, 41 διαφορών με τράπεζες και 33 υποθέσεις ποικίλλου περιεχομένου. Από αυτές τις 381 υποθέσεις (335 στα Γιάννενα, 11 στην Άρτα, 20 στη Θεσπρωτία και 15 στην Πρέβεζα) συνολικά 244 πολιτών, ο Συμπαραστάτης σύνταξε 63 γνωμοδοτήσεις και έγγραφα. Στο πιο ουσιαστικό κομμάτι της έκθεσης, ο Συμπαραστάτης διαπιστώνει ότι υπάρχει… ανεργία, κρίση και ελαστικές σχέσεις εργασίας, αποτυπώνοντας και αυτός την κατάρρευση της εργασίας στην Ελλάδα. Επίσης, αναφέρει ότι η σχέση πολιτών και επιχειρηματιών με τις τράπεζες δεν είναι καλή με ευθύνη κυρίως των τραπεζών και συμπληρώνει ότι σημαντικός αριθμός υποθέσεων, κυρίως εργατικές και διαφορές με τράπεζες, δεν είναι καταγεγραμμένος στην έκθεση καθώς έτσι ζήτησαν οι προσφεύγοντες. Επίσης, σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις που προσφεύγουν  στην υπηρεσία, είναι μικρές και οικογενειακές.

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016.pdf

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
elpe-bp 2 Ντοτη3