Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 23-10-2016, 09:22
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Δεν θα πάρουν άλλο έκτακτο επίδομα από τον ΟΑΕΔ οι εργαζόμενοι στη Spider, τουλάχιστον για το 2016. Αυτό προκύπτει από την ενημέρωση του οργανισμού προς το υπουργείο, όπου αναφέρονται αναλυτικά όλα τα παρόντα δεδομένα στην υπό χρεοκοπία, πάλαι ποτέ κραταιά, μεταλλοβιομηχανία των Ιωαννίνων. Ο ΟΑΕΔ αναφέρεται στο έκτακτο επίδομα που πήρανοι εργαζόμενοι (ύψους 1.000 ευρώ) με απόφαση του περασμένου Μάρτίου και αναφέρει ότι νέα οικονομική ενίσχυση στο έτος 2016 δεν είναι δυνατόν να δοθεί, γιατί δεν το επιτρέπουν τα οικονομικά και ο προϋπολογισμός του ΟΑΕΔ. Σημειωτέον ότι ο ΟΑΕΔ καλύπτει πλήρως τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας, παραθέτοντας όλη τη σχετική νομολογία, αλλά τονίζει επίσης ότι δεν είναι δυνατόν, επί της παρούσης, να λάβουν κάποιο άλλο βοήθημα ανεργίας, εφόσον διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση.                                                                                   

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο ΟΑΕΔ αποκλείει τους εργαζόμενους της επιχείρησης από τις διατάξεις του «λογαριασμού προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη». Ο λογαριασμός, προβλέπεται ότι πληρώνει ανεξόφλητες υποχρεώσεις μέχρι 3 μήνες, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη. Θα πρέπει αυτές οι οφειλές να προέρχονται από σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας και εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα 6 μηνών, που προηγείται της υποβολής της αιτήσεως ή της δηλώσεως για κήρυξη της πτώχευσης, εφόσον εκδοθεί απόφαση που κηρύσσει τον εργοδότη σε πτώχευση, ή να διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού δεν δικαιολογείται η έναρξη διαδικασίας πτωχεύσεως. Ακόμα, μια άλλη προϋπόθεση είναι να έχει δημοσιευτεί η προβλεπόμενη  απόφαση με την οποία τίθεται σε εκκαθάριση ο εργοδότης. Ο ΟΑΕΔ τονίζει ότι εφόσον τίποτε από τα παραπάνω δεν ισχύει στην περίπτωση της Spider, δεν καλύπτονται από τις κείμενες διατάξεις.

Ουσιαστικά, το υπουργείο Εργασίας έχει σταθεί «στη μέση» της υπόθεσης και φαίνεται ότι επιθυμεί να προχωρήσει η διαδικασία της πτώχευσης της εταιρίας, για να υπαχθούν αφενός οι εργαζόμενοι στις σχετικές διατάξεις, αλλά και να «απεμπλακεί» η εταιρία. Από την άλλη όμως, οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ότι κάτι τέτοιο ενδεχομένως να πάει ακόμα πιο πίσω την καταβολή των πολλών οφειλών που έχει προς αυτούς η εταιρία. Η διαδικασία των πλειστηριασμών είναι σε εξέλιξη, με νέο δικαστική πράξη το Νοέμβριο. Μέχρι τώρα πάντως, οι πλειστηριασμοί σε όλες τις εταιρίες του ομίλου έχουν αποβεί άκαρποι.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
iper piso solidus