Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 29-07-2020, 09:08
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο μιας νέας ερευνητικής ενότητας, των πειραματικών στατιστικών, ανακοινώνει, την 1η και 2η εκτίμηση, με βάση τις προσδοκίες των εξαγωγικών επιχειρήσεων, για την ποσοστιαία μεταβολή της αξίας εξαγωγών σε αγαθά κατά το έτος 2020, σε σχέση με το έτος 2019.

Η 1η εκτίμηση αντιστοιχεί σε στοιχεία που συλλέχθηκαν από τις επιχειρήσεις κατά την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019 και είναι 9% και η 2η εκτίμηση σε στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά το διάστημα Απριλίου – Μαΐου 2020 και είναι 2%.

Η συνολική αξία εξαγωγών των εξαγωγικών επιχειρήσεων κατά το διάστημα Μαρτίου – Μαΐου 2020 ανήλθε σε 6.283,9 εκατ. ευρώ.

Η συνολική αξία των εξαγωγών των επιχειρήσεων σε κάθε μία από τις οποίες η επιμέρους αξία εξαγωγών παρουσίασε μείωση μεγαλύτερη από 50% ανήλθε σε 977,9 εκατ. ευρώ ενώ η αξία εξαγωγών που αντιστοιχεί σε μείωση μικρότερη από 50% ανήλθε σε 2.292,8 εκατ. ευρώ.

Η συνολική αξία των εξαγωγών των επιχειρήσεων σε κάθε μία από τις οποίες η επιμέρους αξία εξαγωγών παρουσίασε αύξηση ανήλθε σε 3.013,2 εκατ. ευρώ.

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις που κατατάσσονται σε ΚΑΔ που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή λόγω του COVID-19, αποτελούν το 9,1% του συνόλου των εξαγωγικών επιχειρήσεων, κατά το 2019.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις των εν λόγω κλάδων οικονομικής δραστηριότητας αποτελούν το 7,6% του συνόλου των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν εξαγωγές αγαθών κατά τη χρονική περίοδο Μάρτιος - Μάιος 2019 και αντίστοιχα το 6,4% για το 2020.

Η αξία των εξαγωγών αγαθών των επιχειρήσεων που κατατάσσονται σε ΚΑΔ που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή λόγω του COVID-19, αποτελεί το 2,7% του συνόλου της αξίας εξαγωγών αγαθών, κατά το έτος 2019.

Παράλληλα, η αξία των εξαγωγών αγαθών των επιχειρήσεων των εν λόγω κλάδων οικονομικής δραστηριότητας αποτελεί το 2,3% και το 2,1% της συνολικής αξίας των εξαγωγών αγαθών κατά τη χρονική περίοδο Μάρτιος- Μάιος 2019 και 2020 αντίστοιχα

Η μεγαλύτερη μείωση στην αξία εξαγωγών – αποστολών κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2020 ως προς το ίδιο διάστημα του έτους 2019 παρουσιάζεται στην ομάδα «Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά κλπ» κατά 39,8% ενώ η μεγαλύτερη αύξηση στην ομάδα «Λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης» κατά 43,1% .

Συνολικά, η ποσοστιαία μεταβολή είναι -13,5%.

Όλη την έρευνα μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
kaissa 2