Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 6-05-2022, 20:31
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Εισήγηση για ένα διαφορετικό σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, σε ό,τι αφορά τον αριθμό εισακτέων, έκανε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, στην 99η σύνοδο πρυτάνεων.

Σκοπός της πρότασης είναι να «γεμίσει» το κενό που έφερε η εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, μιας «βάσης στη βάση» που εφάρμοσε το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου, αφενός να μειώσει τον αριθμό εισακτέων, αφετέρου-σε δεύτερο βαθμό, να κλείσει ή να συγχωνεύσει τμήματα.

Ο κ. Αλμπάνης τόνισε ότι ένα σημαντικό κεφάλαιο για την Ελλάδα είναι το ψηλό ποσοστό πτυχιούχων, πάνω από το μέσο όρο στην ΕΕ.

Είπε επίσης ότι η ΕΒΕ «άφησε σε πρώτη φάση περίπου 18.500 υποψηφίους φοιτητές  εκτός των δημοσίων πανεπιστημίων και περίπου 50 νέα τμήματα, κυρίως στην Περιφέρεια, χωρίς ικανό αριθμό φοιτητών και φοιτητριών παρά τη στελέχωσή τους, τις σημαντικές υποδομές και τα αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών».

Επίσης, τόνισε ότι αν εφαρμοσθούν οι προτάσεις  τμημάτων φέτος, ο αριθμός των αποκλεισμένων θα μεγαλώσει.

Ανέφερε ότι ο μέσος όρος φοιτητών-τριων/διδασκόντων είναι 40 και στα τμήματα ανθρωπιστικών σπουδών, 65.

«Για την ορθολογική κατανομή του αριθμού των υποψηφίων και τη λειτουργικότητα των τμημάτων των πανεπιστημίων της Περιφέρειας προτείνεται να ληφθεί υπόψη η αναλογία φοιτητών και φοιτητριών/καθηγητή, με βάση τον βαθμό εργαστηριακότητας των τμημάτων, την ασφάλεια της εργαστηριακής εκπαίδευσης ανάλογα με τη φύση της επιστήμης καθώς και τις διαθέσιμες εκπαιδευτικές υποδομές» είναι η πρότασή του.

Παρέθεσε το στοιχείο ότι στα εργαστηριακά - κλινικά τμήματα φοιτά περίπου το 45% των φοιτητών και φοιτητριών (Μηχανικών 20,9%, Θετικών Επιστημών 9,5%, Υγείας 7,9%, Γεωπονικών 4,0% και Πληροφορικής 3,9%) ενώ στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες και Τέχνες το 55% των φοιτητών και φοιτητριών.

Πρότεινε, ο ο αριθμός εισακτέων να προκύπτει με βάση τον βαθμό εργαστηριακότητας των τμημάτων, την ασφάλεια των εργαστηρίων ανάλογα με τη φύση της επιστήμης καθώς και τις διαθέσιμες εκπαιδευτικές υποδομές. Στα εργαστηριακά Τμήματα η κατανομή εισακτέων να ξεκινά με το λόγο 12/1 (Φ/Κ) και να διαμορφώνεται μέχρι 50/1 (Φ/Κ) για τις θεωρητικές επιστήμες.

Ζήτησε ιδιαίτερη μέριμνα για τα νέα τμήματα, με σύστημα επιλαχόντων ώστε να διατηρείται ο ελάχιστος δυνατός αριθμός φοιτητών και φοιτητριών που θα διασφαλίζει την λειτουργικότητά τους.

Σημείωσε ακόμα ότι «η διαμόρφωση της βάσης είναι εξαιρετικά πολύπλοκο ζήτημα. Αποτελεί τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά ευαίσθητο δείκτη απολύτως ρευστό και εξαρτώμενο από τις εκάστοτε συνθήκες» και πρόσθεσε ότι σκοπός είναι να μπούνε στα ιδρύματα υποψήφιοι που είναι κοντά στη βάση και όχι «αποστασιοποιημένοι» από το αντικείμενο.

Η σύνοδος των πρυτάνεων σύστησε επιτροπή που θα υποβάλλει τεκμηριωμένη εισήγηση με βάση τα στοιχεία όλων των πανεπιστημίων.

Πρότεινε τέλος την κατάργηση της ΕΒΕ, λέγοντας ότι κάνει τα πράγματα πιο περίπλοκα και «συμβάλλει και συχνά παράγει ή αναπαράγει ένα ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά λανθασμένο ‘αυτονόητο’, ότι η ΕΒΕ προσδιορίζει αναπόδραστα και σχεδόν μονοσήμαντα την επιτυχία και την εμπλοκή των φοιτητών και φοιτητριών με τη γνώση, τις κατανοήσεις και τις δεξιότητες που μπορούν να κατακτήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους».

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
iper piso solidus