Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 13-11-2020, 14:47
ΗΠΕΙΡΟΣ

Τα μέτρα ελάφρυνσης των επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Δήμος Ηγουμενίτσας, για επιχειρήσεις της περιοχής ευθύνης του:

  • Απαλλαγή από τα τέλη για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων.
  • Απαλλαγή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού.
  • Απαλλαγή του 40% του συνολικού μισθώματος των επιχειρήσεων, που έχουν μισθώσει δημοτικά ακίνητα.
  • Αναστολή για δύο (2) μήνες από την υποχρέωση της καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, απαλλαγμένων από προσαυξήσεις.

Τα μέτρα ισχύουν για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.

Ο τρόπος ένταξης στις παραπάνω ρυθμίσεις γίνεται αποκλειστικά με την υποβολή αιτήματος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Δήμου https://eservices.igoumenitsa.gr/, που θα συνοδεύεται:

  • είτε από την προσωποποιημένη πληροφόρηση από το TaxisNet όπου αποτυπώνονται οι ΚΑΔ της επιχείρησης
  • είτε από τη δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Ειδικότερα για το μέτρο 2 (Απαλλαγή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού) απαιτείται επιπλέον και συνημμένο αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος στον οποίο να φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός παροχής.

Παράλληλα ο Δήμος Ηγουμενίτσας προβαίνει για τους μισθωτές σχολικών κυλικείων, στον μέγιστο δυνατό διακανονισμό που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, ο οποίος έχει ως εξής:

  • Καταβολή τυχόν οφειλών από μισθώματα κυλικείων για το σχολικό έτος 2019-2020 σε δώδεκα (12) άτοκες ισόποσες.
  • Μείωση του 40% στα μισθώματα όλων των σχολικών κυλικείων, για το σχολικό έτος 2020-2021.
  • Μη καταβολή των μισθωμάτων για την ενοικίαση των κυλικείων για όσο διάστημα τα σχολεία τους παραμείνουν κλειστά.

Η ένταξη στα μέτρα για τα σχολικά κυλικεία γίνεται αυτόματα από τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ηγουμενίτσας.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα