Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 30-09-2020, 16:50

Το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Fostering capacities and networking of industrial liaison offices, exploitation of research results and business support (ILONET),  διοργάνωσε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, συνάντηση με σκοπό την παρουσίαση και προώθηση της συνεργατικής ψηφιακής πλατφόρμας ILONET που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου.

«Πρόκειται για μια φιλική στον χρήστη διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει σε φυσικά και νομικά, ερευνητικά και επιχειρηματικά πρόσωπα, να συνδιαλέγονται και να συναλλάσσονται με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας» αναφέρει το τμήμα στη σχετική ανακοίνωση.

Η συνάντηση έγινε στο Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου. Τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα παρουσίασε ο καθηγητής Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Πατρών Σπύρος Σιούτας, και έγινε μελέτη περιπτώσεων του λογισμικού και εκπαίδευση χρηστών από μέλη της ομάδας εργασίας.

Μίλησαν επίσης ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Ευριπίδης Γλαβάς και η Ιωάννα Γιαννούκου, μέλος της ομάδας έργου από το Πανεπιστήμιο Πατρών,, αναδεικνύοντας «την πρόοδο και τις προοπτικές του Διασυνοριακού Δικτύου Δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των Περιφερειών της Απουλίας (Ιταλία), της Δυτικής Ελλάδας, της Ηπείρου και των Ιονίων Νήσων. Επόμενος στόχος της ομάδας έργου είναι η εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Διασυνοριακό Δικτύου και η αναβάθμιση του ρόλου του στο πεδίο της μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από τα Ερευνητικά Κέντρα στην Αγορά».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα http://www.interreg-ilonet.eu/.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα