ΗΠΕΙΡΟΣ

«Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Εικόνα του άρθρου «Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Γιώργος Τσαντίκος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 22/03/2018, 16:36
ΗΠΕΙΡΟΣ

Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων συνέστησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, ως οργανική μονάδα υπαγόμενη στον συντονιστή. Το γραφείο είναι είναι αρμόδιο για τον εντοπισμό, την υλοποίηση, υποστήριξη και το σχεδιασμό ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στα οποία η Αποκεντρωμένη Διοίκηση μπορεί να μετέχει είτε ως εταίρος ή ως επικεφαλής λόγω της κρατικής της δομής. Είναι η πρώτη «οργανική» προσπάθεια παρέμβασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, από όταν η Περιφέρεια Ηπείρου ανέλαβε τη σχετική δραστηριότητα, παίρνοντας στην ευθύνη της τη Διαχειριστική Αρχή.΄

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνέστησε επίσης «ομάδα εργασίας» για τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί με πόρους που καλύπτονται από χρηματοδότηση, εκτός του τακτικού προϋπολογισμού. Έργο της ομάδας εργασίας είναι μεταξύ άλλων η αναγνώριση και καταγραφή των αναγκών που προκύπτουν για υλοποίηση έργων, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών για την ωρίμανση έργων με στόχο την ένταξη του εκάστοτε έργου σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, η υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση και η καταγραφή των ήδη εκτελούμενων έργων και προγραμμάτων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και η συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησής τους.

Αυτή την περίοδο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση συμμετέχει ως εταίρος σε δύο προγράμματα: Από το πρόγραμμα LIFE Φύση & Βιοποικιλότητα το έργο LIFE AMYBEAR «Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου» και μέσω του INTERREG 2007-2013 Ιταλία-Ελλάδα, το πρόγραμμα OFIDIA 2, που στοχεύει στην αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας των διασυνοριακών φορέων να προλαμβάνουν, να ανιχνεύουν και να καταπολεμούν τις δασικές πυρκαγιές.  Στο στάδιο έναρξης υλοποίησης βρίσκεται το έργο LIFE IP 4 NATURA «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση & διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» Η πρώτη συνάντηση των εταίρων έγινε σήμερα Πέμπτη στην Αθήνα και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση εκπροσώπησε ο συντονιστής, Βασίλης Μιχελάκης. Ο κ. Μιχελάκης υπέγραψε πρόσφατα την προγραμματική σύμβαση του έργου «Διατήρηση και διασφάλιση της ποιότητας των επιφανειακών συστημάτων στην Ελλάδα και την Αλβανία με τη χρήση της γης-τεχνικές παρατήρησης (AquaNEX)» που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας IPP INTERREG «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020». Η εναρκτήρια συνάντηση για την υλοποίηση του έργου αναμένεται να γίνει το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ντοτη3 dodoni back