ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Για σταθμούς μεταφόρτωσης: «Καθόλου τυχαία η καθυστέρηση»

Εικόνα του άρθρου Για σταθμούς μεταφόρτωσης: «Καθόλου τυχαία η καθυστέρηση»
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Βαρβάρα Αγγέλη
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 15/02/2021, 22:35
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Τη διαφωνία της με την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων, με αφορμή τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, επαναφέρει στο προσκήνιο η περιφερειακή παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» με επικεφαλής τον Γιώργο Πρέντζα. Η «Λαϊκή Συσπείρωση», με μια αναλυτική της ανακοίνωση, καταφέρεται εναντίον Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμων, τους οποίους κατηγορεί ότι «ξιφουλκούν» για το ποιος θα έχει την ευθύνη της ανάθεσης σε ιδιώτη της λειτουργίας των ΣΜΑ. «Στην ιδιωτικοποίηση των ΣΜΑ συμφωνούν όλοι» υπογραμμίζει.

Η παράταξη του ΚΚΕ στο Περιφερειακό Συμβούλιο ζητά να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση το θέμα της πορείας της κατασκευής των ΣΜΑ και της διαχείρισης των απορριμμάτων. Προσθέτει δε ότι είχε ζητήσει από τις 14 Ιανουαρίου αντίγραφα των συμβάσεων και των πρακτικών της επιτροπής παρακολούθησης του έργου των ΣΜΑ, αλλά η περιφερειακή αρχή δεν παρέδωσε κανένα αντίγραφο. Γι’ αυτό και η παράταξη κατέθεσε αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για παράβαση του κανονισμού του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ο λόγος που η «Λαϊκή Συσπείρωση» είχε ζητήσει τα αντίγραφα, είναι ο εξής: Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων είχε υπογραφεί τον Νοέμβριο του 2015. Πέντε χρόνια μετά, οι ΣΜΑ δεν έχουν ολοκληρωθεί. Η εκτίμηση της παράταξης είναι ότι «η Περιφέρεια Ηπείρου κάθε άλλο παρά τυχαία καθυστερεί την παράδοση του έργου» και ότι η καθυστέρηση αυτή επιβαρύνει τους Δήμους και κατ’ επέκταση τους πολίτες μέσω των ανταποδοτικών τελών.

Σε αυτό το σημείο, η παράταξη καταγράφει κάποια στοιχεία της προγραμματικής σύμβασης «που κατορθώσαμε να βρούμε» όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει. Οι 8 ΣΜΑ εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 12,3 εκατ. ευρώ, με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ηπείρου. Η μέγιστη διάρκεια του έργου (με την υπογραφή της σύμβασης) ήταν 18 μήνες. Οι όποιες δε τροποποιήσεις της διάρκειας που υπερβαίνουν τους έξι μήνες «όφειλαν να γίνονται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Παρά το γεγονός ότι η προγραμματική σύμβαση υπογράφηκε στις 24 Νοεμβρίου 2015 μέχρι και σήμερα καμία ενημέρωση δεν υπάρχει για τους λόγους καθυστέρησης του έργου».

Πώς επιβαρύνονται οι Δήμοι, σε οικονομικό επίπεδο, λόγω της μη λειτουργίας των ΣΜΑ; Όπως σημειώνει η «Λαϊκή Συσπείρωση», οι δαπάνες είναι μεγαλύτερες για τη μεταφορά των απορριμμάτων στη μονάδα επεξεργασίας στο Ελευθεροχώρι Δωδώνης. Επιπλέον, αναφέρει ότι ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Δ.Σ.Α.), «με ολιγόμηνες ή και ολιγοήμερες συμβάσεις για τη μεταφορά του υπολείμματος από τη ΜΕΑ (Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων) στους ΧΥΤΥ, της τάξης των 30€/τόνο, σε σχέση με το κόστος που θα είχε η λειτουργία του έργου από τον ίδιο το Α.Σ.Δ.Σ.Α. (δηλαδή χωρίς το κέρδος του επιχειρηματικού ομίλου) ή ακόμα και σε σχέση με τα 23€/ton που υπολογίζει την ιδιωτικοποιημένη υπηρεσία ο Α.Σ.Δ.Σ.Α στην οποία φυσικά περιέχεται και το κέρδος του ιδιώτη».

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» σχολιάζει δε ότι σε σχέση με τον διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας της λειτουργίας των ΣΜΑ, ο Α.Σ.Σ.Α. δεν εξέτασε ποτέ τη δυνατότητα να λειτουργήσει με δικό του μόνιμο προσωπικό τους σταθμούς μεταφόρτωσης. Παράλληλα, εκτιμά ότι η μελέτη για τη διαχείριση των ΣΜΑ παρουσιάζει «μια σειρά από ‘αναντιστοιχίες’ που ορθά έχουν επισημάνει οι Δήμοι καθώς και ένα απολύτως αναιτιολόγητο 20% εργολαβικό όφελος, δηλαδή καθαρό κέρδος για τον επιχειρηματικό όμιλο».  

Προσθέτει επίσης ότι τόσο στη μελέτη για τη λειτουργία των ΣΜΑ όσο και στη σύμβαση ΣΔΙΤ με την ΤΕΡΝΑ δεν λαμβάνεται υπ όψιν η υποχρέωση για μείωση των απορριμμάτων σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. «Αντίθετα και στις δύο περιπτώσεις, προβλέπονται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο ποινές για τη μείωση των απορριμμάτων, την οποία οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν!» τονίζεται.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» καλεί το Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει απόφαση για την άμεση παράδοση των σταθμών μεταφόρτωσης στον Σύνδεσμο και λειτουργία των σταθμών από τον ίδιο τον Σύνδεσμο με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, αλλά και για τη διακοπή της σύμβασης ΣΔΙΤ με την ΤΕΡΝΑ για τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων. Επίσης, ζητά σχεδιασμό για δράσεις πρόληψης της παραγωγής απορριμμάτων και προώθησης της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή όπως και έργα για την ολοκληρωμένη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ντοτη3