Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 22-04-2019, 16:39
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ο σύλλογος εργαζόμενων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με ανακοίνωσή του, παρουσιάζει ένα θέμα που έχει προκύψει με εργαζόμενους από πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, στο νοσοκομείο.

«Ενώ τοποθετηθήκαν από τον ΟΑΕΔ σε θέσεις του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και εκτελέσαν την εργασία τους, καλύπτοντας πάγιες ανάγκες και ελλείψεις του υπαλληλικού δυναμικού προσωπικού του Νοσοκομείου, όλως αιφνιδίως ενημερωθήκαν ότι εξαιτίας λάθους, ήδη γνωστό στους ιθύνοντες του Ο.Α.Ε.Δ , από τον Νοέμβριο του έτους 2018, δεν θα έπρεπε εξ αρχής να είχαν τοποθετηθεί σε θέσεις του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να δοθεί παράταση δώδεκα επιπλέον μηνών στις συμβάσεις τους» περιγράφει ο σύλλογος.

Όλοι οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες είναι άνω των 55 ετών και πλησιάζουν τη συνταξιοδότηση και ελέω του σφάλματος «έχουν βρεθεί εκτεθειμένοι σε αυτή την ηλικία και αντιμέτωποι με την ανεργία, καθόσον χάνονται τα μόρια της μακροχρόνιας ανεργίας, είναι αδύνατον να ενταχθούν σε κάποιο άλλο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ, τα οποία έχουν παραταθεί κατά ένα έτος ή ακόμα και στις προκηρύξεις που εκκρεμούν για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού».

Επιπλέον, επειδή οι συμβάσεις δεν μπορούν να ανανεωθούν, χάνουν λόγω ορίου ηλικίας την ευκαιρία να συμπληρώσουν συντάξιμα ένσημα.

Ο σύλλογος ζητάει να ρυθμιστεί το ζήτημα και να βρεθεί λύση με βάση την ηλικία τους και τη ζημία που υφυίστανται αν σταματήσουν οι συμβάσεις.
200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα