Συντακτης: Βαρβάρα Αγγέλη
Δημοσιευση: 22-05-2018, 11:39
ΗΠΕΙΡΟΣ

Ειδικός εξοπλισμός περιβαλλοντικής παρακολούθησης εγκαταστάθηκε στον Δήμο Νικολάου Σκουφά από ομάδα εργασίας του Εργαστηρίου Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής, του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, αποτελούμενη από εξειδικευμένο προσωπικό σε περιβαλλοντολογικά και τεχνολογικά θέματα.

Συγκεκριμένα, ο εξοπλισμός αφορά έναν μετεωρολογικό σταθμό στην Αγία Παρασκευή και έναν σταθμηγράφο στη γέφυρα Νεοχωρίου. Η εγκατάσταση αυτή έγινε στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης, πρόληψης, διαχείρισης και έγκαιρης ενημέρωσης για τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων στην ευρύτερη περιοχή Αράχθου» που υλοποιεί το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής.  

Με τη βοήθεια ενός δικτύου οργάνων μέτρησης που έχει τοποθετηθεί στην ευρύτερη ζώνη του ποταμού Αράχθου το Εργαστήριο θα δημιουργήσει ένα αυτόματο σύστημα παρακολούθησης που θα παρέχει τη δυνατότητα για την έγκαιρη πρόβλεψη και ενημέρωση των αρμόδιων φορέων με στόχο την αποφυγή κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων.

Οι πολίτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις μετρήσεις από το δικτυακό τόπο: http://www.watcharachthos.eu/.

Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»και προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2020.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα