Συντακτης: Βαρβάρα Αγγέλη
Δημοσιευση: 18-06-2022, 13:40
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Σε «διαδικαστικά» ζητήματα αποδίδει η περιφερειακή Ηπείρου το γεγονός ότι τρεις συνολικά προσφυγές από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Ηπείρου και την ιδιωτική εταιρία Enact, έγιναν αποδεκτές από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Οι τρεις προσφυγές αφορούσαν τις αναθέσεις για τη μεταφορά του υπολείμματος από τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στη θυγατρική εταιρία του «Αστικού ΚΤΕΛ» και τον ανοιχτό διαγωνισμό για τη μεταφορά του υπολείμματος, με προϋπολογισμό 350.000 ευρώ (με ΦΠΑ), ο οποίος είχε οριστεί να γίνει στις 24 Ιουνίου. Όπως έγραψε η ιστοσελίδα pbnews.gr, η Ενιαία Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων έκανε αποδεκτή την προσφυγή της Enact για αναστολή και έκδοση προσωρινών μέτρων. Η εταιρία έχει ασκήσει και προδικαστική προσφυγή, η εκδίκαση της οποίας αναμένεται από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Προς το παρόν, μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης, ο διαγωνισμός «παγώνει».

Κατά τα άλλα, στα «διαδικαστικά και τυπικά», σύμφωνα με τη χτεσινή ανακοίνωση της περιφερειακής αρχής, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έκρινε ότι δεν τηρήθηκαν οι κανόνες δημοσιότητας, άρα και οι αρχές της διαφάνειας, καθώς πρώτα έγινε σύμβαση (τον Νοέμβριο) για τη μεταφορά του υπολείμματος και μετά ακολούθησε η πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς…

Η περιφερειακή αρχή τα υποβαθμίζει όλα αυτά και «διαβάζει» τα «διαδικαστικά και τυπικά» ως εξής: «Με αφορμή δημοσιεύματα τα οποία επιχειρούν να θέσουν υπό ‘αμφισβήτηση’ την αρμοδιότητα της Περιφέρειας  για τη μεταφορά του υπολείμματος από τη Μονάδα Επεξεργασίας στους ΧΥΤΥ, η Περιφέρεια Ηπείρου ενημερώνει υπεύθυνα τους πολίτες ότι δεν συντρέχει κανένα ζήτημα ως προς τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα».

Και αφού οι πολίτες ενημερώθηκαν υπεύθυνα, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Κατά του δημόσιου διεθνή διαγωνισμό που προκήρυξε η Περιφέρεια για τη μεταφορά του υπολείμματος προσέφυγε στην ΕΑΔΗΣΥ ο ίδιος ιδιωτικός φορέας. Η Περιφέρεια με δήλωσή της προς την Αρχή αυτή, δήλωσε πως θα αναμείνει την απόφαση επί της προσφυγής και δεν θα προχωρήσει τη διαγωνιστική διαδικασία. Ως εκ τούτου η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού θα μετατεθεί μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης».

Το τι θα γίνει ενδιάμεσα, μέχρι να γίνει ο διαγωνισμός, με τη μεταφορά υπολείμματος, η περιφερειακή αρχή δεν δίνει διευκρινίσεις. Περιορίζεται στο να επαναλάβει τα περί αισθήματος ευθύνης: «Αφενός για να μην υπάρξουν νομικά θέματα ως προς την υλοποίηση των όρων της σύμβασης με το φορέα λειτουργίας της Μονάδας Α.Σ.Α. και αφετέρου να διασφαλίζει ευνοϊκότερους οικονομικούς όρους για τους δημότες της Ηπείρου. Και είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι η Περιφέρεια, με δημόσια μάλιστα χρηματοδότηση, πέτυχε  σημαντική μείωση του κόστους μεταφοράς σε σχέση με το παρελθόν, μείωση που αθροιστικά  ανέρχεται σε  εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Αυτή είναι η ουσία που τελικά αφορά τους δημότες και την ενημέρωσή τους»…


*Και ένα σχόλιο: Η ανακοίνωση της Περιφέρειας για τη μεταφορά του υπολείμματος βγήκε χτες το μεσημέρι. Το δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Ηπείρου είχε τίτλο «17.06.2022 Η.Δ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ», όπου μετά από ένα κατεβατό πέντε σελίδων με τα προς συζήτηση θέματα στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20 Ιουνίου, ακολουθούσε η ανακοίνωση για το υπόλειμμα. Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο για το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας. Πάλι καλά που το δελτίο Τύπου δεν είχε τίτλο «Εξετάσεις φαρμακοποιών» (όχι ό,τι δεν έχει γίνει). Κάθε φορά, σε επαγγελματικό επίπεδο, ελπίζουμε ότι η σουρεάλ αυτή κατάσταση είναι παροδική, ότι το Γραφείο Τύπου μπορεί να ανοίξει κι άλλο ένα έγγραφο Word. Αλλά όχι...


200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα