Συντακτης: Βαρβάρα Αγγέλη
Δημοσιευση: 26-11-2021, 15:02
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Aυτή τη φορά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας έδωσε εμμέσως πλην σαφώς το «πράσινο φως» για τη διενέργεια του διαγωνισμού του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Ηπείρου που αφορά τη «δοκιμαστική λειτουργία, λειτουργία και συντήρηση των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτών και υπολείμματος της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ηπείρου», προϋπολογισμού 2,9 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Αν και το «πράσινο φως» που έδωσε, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση στις 19 Νοεμβρίου, η οποία έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια», έχει μια ιδιαιτερότητα. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση παραπέμπει… στο μέλλον, κατά τη διαδικασία κατακύρωσης του διαγωνισμού, ακολουθώντας μια άλλη τακτική σε σχέση με τους προηγούμενους διαγωνισμούς.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έχει ακυρώσει μέχρι σήμερα δύο φορές τον διαγωνισμό του ΦοΔΣΑ. Η τελευταία φορά ήταν στις αρχές Οκτωβρίου, μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο, και με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση να λαμβάνει υπόψη της και το υπόμνημα-διαμαρτυρία της θυγατρικής εταιρίας του Αστικού ΚΤΕΛ. Η βασική αιτία της απόρριψης του διαγωνισμού ήταν ένας χρηματοοικονομικός όρος, η πρόβλεψη για γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών σε ύψος ίσο ή ανώτερο από το 200% του ετήσιου προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης υπηρεσίας. Η απορριπτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είχε αμφισβητηθεί έντονα.

Ο ΦοΔΣΑ αποφάσισε να μην προσφύγει κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να προχωρήσει σε εκ νέου διαγωνισμό, τροποποιώντας τον συγκεκριμένο όρο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

Η νέα απόφαση του ΦοΔΣΑ πήγε λοιπόν για υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας. Και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αφού διαπίστωσε συμμόρφωση του ΦοΔΣΑ στα απαιτούμενα, αναφέρει επί της ουσίας ότι θα κάνει τον έλεγχο νομιμότητας αργότερα, κατά το στάδιο της σύμβασης.

Επικαλείται δε νομοθεσία σύμφωνα με την οποία «ο έλεγχος νομιμότητας ασκείται από την υπηρεσία μας στην απόφαση του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 περί κατακύρωσης του διαγωνισμού, που αποτελεί και την τελευταία εκτελεστή διοικητική πράξη της σύνθετης διοικητικής ενέργειας». Μάλιστα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου κάνει τη σύσταση προς τους φορείς γενικότερα «να αποφεύγουν να αποστέλλουν μεμονωμένα αποφάσεις που αφορούν στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας πριν την κατακύρωση της σύμβασης…». Οπότε ο εν λόγω διαγωνισμός θα ελεγχθεί όταν φτάσει η ώρα της σύμβασης με την όποια ανάδοχο εταιρία...

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα