Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 18-08-2022, 09:00

Η ΑΣΥ ΠΓΝΙ και Χατζηκώστα με μια υπερεκτενή ανακοίνωσή της, ζητάει να ανακληθεί η υπουργική απόφαση για το καθηκοντολόγιο των Βοηθών Νοσηλευτών, λέγοντας ότι «διατηρεί την αδικία σε βάρος τους, διαιωνίζει τη πολυδιάσπαση του νοσηλευτικού προσωπικού και οδηγεί σε αδυναμία λειτουργίας εκατοντάδων νοσηλευτικών τμημάτων πανελλαδικά».

Η παράταξη ζητάει να καθιερωθεί μια ενιαία κατηγορία νοσηλευτικού προσωπικού, με πανεπιστημιακή εκπαίδευση και ένταξη, με μεταβατικές διαδικασίες, των βοηθών ΤΕ και ΔΕ.

Συγκεκριμένα, η παράταξη αναφέρεται στην υπουργική απόφαση Γ6/Γ.Π.οικ. 46042/2022 – ΦΕΚ 4209/Β/8-8-2022 και μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «διαιωνίζει την πολυδιάσπαση  του νοσηλευτικού προσωπικού σε νοσηλευτές και ‘βοηθούς’ νοσηλευτές και καλλιεργεί παραπέρα το διαίρει και βασίλευε ακόμα και μέσα στο ίδιο τμήμα».

Ανατρέχει στο ιστορικό της νοσηλευτικής εκπαίδευσης (κυβερνητικές πρωτοβουλίες και μη, στάση συνδικαλιστικών οργανώσεων κ.α.) και τονίζει ότι «η  πρόσφατη υπουργική απόφαση για το καθηκοντολόγιο εντάσσεται στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για ένταση της εκμετάλλευσης και των διαχωρισμών σε βάρος όλου του νοσηλευτικού προσωπικού, ιδιαίτερα των ΔΕ συναδέλφων, στα πλαίσια της επέκτασης λειτουργίας των δημόσιων μονάδων υγείας με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια», κατηγορώντας διαχρονικά τις κυβερνήσεις ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση τους.

Εν τέλει, καταλήγει ότι «η μόνη πρόταση που συμβάλλει στην εξασφάλιση των δικαιωμάτων όλου του νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και των αναγκών των ασθενών, είναι η κατάργηση της πολυδιάσπασης και η δημιουργία μιας, ενιαίας κατηγορίας, με πανεπιστημιακή  εκπαίδευση, όπου θα ενταχθούν, με μεταβατικές διαδικασίες οι ΤΕ και ΔΕ συνάδελφοι. Μόνο έτσι οι νοσηλευτές θα έχουμε ίδιο επίπεδο σπουδών, ίδια δικαιώματα (μισθολογικά και εξέλιξης) και ίδια καθήκοντα και θα μπορούμε να εργαζόμαστε και να προσφέρουμε ολοκληρωμένη νοσηλευτική φροντίδα στους ασθενείς».

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα