Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 23-04-2021, 12:49
ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι τις 10 Μαΐου στις 6 το πρωί, ισχύουν τα εξής μέτρα απαγόρευσης μετακινήσεων σε όλη τη χώρα.

Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός νομού. Ειδικά στην περίπτωση της Αττικής η μετακίνηση απαγορεύεται η μετακίνηση από και προς νησιά.

 Εξαιρούνται οι εξής μετακινήσεις:

α) Aπό και προς την εργασία, με τα σχετικά προβλεπόμενα έγγραφα.  Επίσης, ο χρόνος μετακίνησης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 48 ώρες

β) Για λόγους υγείας, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση μετακίνησης προς δημόσια δομή υγείας για την πιστοποίηση της οποίας απαιτείται, πέραν της βεβαίωσης κίνησης και έγγραφο της δημόσιας δομής υγείας, εκτός περιπτώσεων έκτακτης και επείγουσας ανάγκης.

γ) Προς τον σκοπό εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας για την πιστοποίηση της οποίας απαιτείται Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis, ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1.

δ) Για μετάβαση σε κηδεία υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος. Ο μετακινούμενος κατ’ εφαρμογή της παρούσας υποχρεούται να φέρει και να επιδεικνύει στα όργανα ελέγχου. Ο συνολικός χρόνος μετακίνησης κατ’ εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 48 ώρες.

ε) Για μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο μετακινούμενος γονέας κατ’ εφαρμογή της παρούσας υποχρεούται να φέρει και να επιδεικνύει στα όργανα ελέγχου στην περίπτωση διαζυγίου, αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου ή στοιχεία από τα οποία προκύπτει η κατοικία του τέκνου, όπως τίτλο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο.

Το πρόστιμο είναι 300 ευρώ. Εάν προσκομιστούν ψευδή ή πλαστά έγγραφα, το πρόστιμο είναι 500 ευρώ επιπλέον.

Όλη η ΚΥΑ, η οποία ισχύει από σήμερα:


200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
espa