ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

18 διμηνίτες προσλαμβάνει η ΔΕΥΑΙ

Εικόνα του άρθρου 18 διμηνίτες προσλαμβάνει η ΔΕΥΑΙ
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Κύριος Τύπος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 21/06/2024, 18:34
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάστημα δύο μηνών, προς κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών, ανακοινώνει η ΔΕΥΑΙ.

Οι θέσεις εργασίας είναι οι εξής:

Δέκα (10) Εργάτες ΥΕ με τυπικά-ειδικά προσόντα

Τρεις (3) Υδραυλικοί ΔΕ με τυπικά-ειδικά προσόντα

Τρεις (3) Ηλεκτρολόγοι ΔΕ με τυπικά-ειδικά προσόντα

Δύο (2) Διοικητικοί ΔΕ με τυπικά-ειδικά προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και τν Δευτέρα 01 Ιουλίου 2024 και ώρα 14:00, στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΙ, 8ης Μεραρχίας 3-5,τκ 45445 Ιωάννινα, 2ος όροφος.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε ειδικότητα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΙ (https://deyai.gr).

Επίσης μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το γραφείο προσωπικού της ΔΕΥΑΙ στο τηλ:2651054500 (εσωτ. 2121).

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Μαννι πισω dodoni back Ντοτη3