Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 22-01-2020, 16:02
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος απάντησε στις (επίμονες) ερωτήσεις του βουλευτή Ιωαννίνων της ΝΔ Σταύρου Καλογιάννη, για τη δυνατότητα κατασκευής ψηλότερων κτιρίων στα Γιάννενα. Σήμερα, οι πολυκατοικίες με το πιο μεγάλο ύψος είναι πενταόροφες, κυρίως στο κέντρο της πόλης χωρίς να λείπουν και κάποιες ψηλότερες ανάλογα από πού τις κοιτάει κανείς: από τον κάτω δρόμο ή από τον πάνω δρόμο. Τα περισσότερα κτίρια είναι πάντως τετραόροφα και τριόροφα.

Επί του θέματος, ο κ. Καλογιάννης αναφέρει συνοπτικά ότι, σύμφωνα με την απάντηση, «είναι δυνατή, υπό προϋποθέσεις, η προσαύξηση ύψους κτιρίου στο πλαίσιο του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού» -πάντα μιλάμε για κτίρια εντός σχεδίου πόλης. 

Ο κ. Καλογιάννης παραθέτει την απάντηση του διευθυντή Οικοδομικών Κανονισμών του υπουργείου σύμφωνα με την οποία με τον νέο οικοδομικό κανονισμό (του 2012) παρέχονται υπό προϋποθέσεις πολεοδομικά κίνητρα προσαύξησης του συντελεστή δόμησης κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Όπως παραθέτει και υπουργική απόφαση του 2017 σύμφωνα με την οποία είναι δυνατή «η προσαύξηση ύψους κτιρίου σε όλες τις περιοχές ανεξαρτήτως του τρόπου καθορισμού του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους, με εξαίρεση αυτές για τις οποίες δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας βάσει προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων ή το ύψος έχει καθοριστεί με γνώμονα την αντιμετώπιση σεισμικής επικινδυνότητας ή λόγω ασφάλειας εναέριας κυκλοφορίας ή λόγω διατηρητέων κτιρίων και μνημείων».

Από την απάντηση του υπουργείου και από τις εξαιρέσεις που παρατίθενται (στις οποίες προστίθενται και αποφάσεις νομάρχη) δεν προκύπτει πάντως ποιες ακριβώς περιοχές των Ιωαννίνων τυγχάνουν αυτής της οικοδομικής μεταχείρισης.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα