Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 18-09-2017, 14:08
ΗΠΕΙΡΟΣ

Την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου θα ψηφίσει το ΤΕΙ Ηπείρου για πρώτη φορά για εκλογή πρύτανη και όχι απλώς «προέδρου». Επίσης, θα εκλεγούν και αντιπρυτάνεις, όλοι με τετραετή θητεία. Πρόκειται για την εφαρμογή του νέου νόμου, που ανωτατοποιεί, κατ’ όνομα τουλάχιστον, τα ΤΕΙ και ορίζει ότι διοικούνται πλέον από πρυτανικές αρχές. Στο ΤΕΙ Ηπείρου λειτουργούν 5  σχολές και 8 τμήματα σε 4 γεωγραφικές έδρες, συνεπώς εκλέγονται 4 Αντιπρυτάνεις, με τους εξής τομείς ευθύνης: Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, ο οποίος προΐσταται και του διοικητικού προσωπικού του ιδρύματος και αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης. Κάπως έτσι, το ΤΕΙ θα έχει περισσότερους αντιπρυτάνεις από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στον Πρύτανη του Ιδρύματος Ευριπίδη Γλαβά, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου.  «Eυχή όλων, το ΤΕΙ Ηπείρου υπό τη νέα φιοίκηση να συνεχίσει την επιτυχημένη του πορεία να καταστεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο, διακριτό περιφερειακό ΑΕΙ» αναφέρει το ίδρυμα στην ανακοίνωσή του.200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
kaissa 2