Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 29-03-2023, 11:24
ΕΛΛΑΔΑ

Την κατάργηση των βοηθητικών βιβλίων Δημοτολογίου που ήταν υποχρεωμένοι να τηρούν, σε έντυπη μορφή, οι Δήμοι και την μετατροπή τους σε ψηφιακή μορφή, προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών, με το νέο ΠΔ καθορίζονται όλα τα στοιχεία τα οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο Δημοτολόγιο και προστίθενται πλέον στους οικογενειακούς φακέλους αντίγραφα των ληξιαρχικών πράξεων συμφώνου συμβίωσης, πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών και αποφάσεις κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. 

Επιπλέον, προκειμένου να απαλειφθεί το φαινόμενο τυχόν διπλοεγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους, ως έγκυρη εγγραφή λογίζεται πλέον η τελευταία χρονικά εγγραφή.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στον εκάστοτε Δήμαρχο να προβαίνει σε διορθώσεις – μεταξύ άλλων και της ηλικίας των δημοτών, ανεξαρτήτως φύλου – καθώς και σε συμπληρώσεις στοιχείων και καταχωρίσεις μεταβολών αστικής κατάστασης.   

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα και στους πολίτες που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης να μεταδημοτεύουν, ενώ παρέχεται ακόμη η δυνατότητα σε πρώην συμβιούντες να επαναποκτήσουν την αρχική τους δημοτικότητα μετά τη λύση του συμφώνου συμβίωσης.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα