Συντακτης: Γιώργος Πατέλης
Δημοσιευση: 21-09-2016, 22:12
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

«Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών και των γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών» είναι το θέμα του 8ου Διεπιστημονικού Συνεδρίου που ξεκινάει αύριο Πέμπτη στις 6 μ.μ. στο Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕΚΔΕ) στο Μέτσοβο και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το ΜΕΚΔΕ με τη συνεργασία της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Μετσόβου, του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕΚΔΕ και του Ιδρύματος Ερευνών Κτηματολογίου του ΕΜΠ και είναι αφιερωμένο στην μνήμη του αντιπρύτανη του ΕΜΠ Στράτου Γαλανή.

Διαβάστε εδώ όλο το πρόγραμμα του συνεδρίου: 8th_conference_programme.pdf

Μέσα από το συνέδριο επιδιώκεται η στενότερη προσέγγιση του ΕΜΠ με τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Θεσσαλίας, αλλά και όλης της Ελλάδας, με τα σχετικά Ερευνητικά Κέντρα και του φορείς του δημόσιου και του κοινωνικού τομέα, καθώς και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών διεπιστημονικών ερευνητικών συνεργασιών, οι οποίες, πέρα από τις θεωρητικές αναλύσεις και συμβολές στα θέματα του Συνεδρίου, θα πραγματεύονται και συγκεκριμένες σχετικές εφαρμογές, οι οποίες θα αφορούν στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ελλάδας και ιδιαίτερα των Ορεινών, των Νησιωτικών και των γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών της, αλλά και της Ηπείρου ειδικότερα.


ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Η ειδικότερη θεματολογία του 8ου Διεπιστημονικού  Συνεδρίου περιλαμβάνει θεωρητικές συμβολές, κριτικές προσεγγίσεις και συγκεκριμένες μελέτες, προτάσεις, δράσεις και εφαρμογές, οι οποίες συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη ή ολοκλήρωση μεθόδων, τεχνικών, λογισμικού και/ ή λοιπών επιστημονικών και τεχνολογικών εφαρμογών και καινοτομιών σε ένα από τα παρακάτω διεπιστημονικά θεματικά πεδία:


ΕΚΘΕΣΗ

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει και έκθεση ειδικών σπουδαστικών θεμάτων, διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών, αλλά και μελετών, εφαρμογών, έργων και ερευνών υποψηφίων διδακτόρων, διπλωματούχων Μηχανικών και άλλων επιστημόνων πάνω σε τεχνικά, τεχνολογικά, αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά θέματα και προβλήματα, τα οποία αφορούν στις Ορεινές Περιοχές, το Μέτσοβο και την ευρύτερη περιφέρειά του.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα