Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 20-12-2016, 10:53
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Το Κέντρο Κοινότητας του δήμου Ζίτσας εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 112.320 ευρώ. Το Κέντρο Κοινότητας του δήμου Ζίτσας θα λειτουργήσει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κτίριο του παλαιού δημαρχείου στην Ελεούσα και θα ενισχύσει τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου. «Στόχος είναι να αποτελέσει τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή. Θα είναι προσβάσιμο σε όλες τις κοινωνικές ομάδες συμπεριλαμβανομένων και των ΑμΕΑ καθώς έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα για την ανεμπόδιστη πρόσβαση και μετακίνησή τους εντός και εκτός του κτιρίου» αναφέρει μεταξύ άλλων ο δήμος.

Το Κέντρο Κοινότητας θα εποπτεύεται από το δήμο και θα παρέχει τις  ακόλουθες υπηρεσίες: Υποδοχή – ενημέρωση – υποστήριξη των πολιτών, συνεργασία με υπηρεσίες και δομές,  παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων. Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα – πολίτες του Δήμου με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κ.λπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους Δευτέρα με Παρασκευή. Πρόκειται να στελεχωθεί από δύο κοινωνικούς επιστήμονες που θα προσληφθούν με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ άμεσα, με τις διαδικασίες που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο των ΟΤΑ για τις προσλήψεις προσωπικού ΙΔΟΧ για συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ δράσεις, με όρους ΑΣΕΠ.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα